UPJŠ v Košiciach v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto

06. 09. 2016

UPJŠ v Košiciach  sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016. Výsledky si môžete pozrieť v priloženej tlačovej správe.

Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016

Košice 6. september 2016: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016.
V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto.
Zo slovenských univerzít sa do hodnotenia zapojila Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.

Čiastkovo boli hodnotené tri ukazovatele, a to Academic ranking, BC-Index ranking a Public ranking. Academic ranking  berie do úvahy kvalifikačnú štruktúru akademických zamestnancov celkovo a s prepočtom na počet študentov. BC-Index ranking analyzuje komunikatívnosť a informatívnosť univerzity navonok, zohľadňuje aj obsahovú kvalitu anglickej verzie web stránky. Public ranking sleduje národnú a medzinárodnú reputáciu univerzít spolu s ich umiestnením v iných národných a medzinárodných rankingoch.

  

Svetové poradie univerzít: http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_2016.pdf

Európske poradie univerzít:

http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_Europe_2016.pdf

Slovenské poradie univerzít:

http://www.cicerobook.com/userfiles/files/SlovakiaABC%20RankPro%202015-2016.pdf

Informácie poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač