Veda v CENTRE: Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí

08. 09. 2016

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o rôznych skupinách liečiv a drog, legálnych aj nelegálnych,  ktoré sa dostávajú do životného prostredia, ako aj o možných spôsoboch ich odstránenia.

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.Dňa 29. 9. 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. privítame v CVTI SR mladého slovenského chemika Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD., z  Oddelenia environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa venuje monitoringu rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov  priamo v odpadových vodách odtekajúcich z čistiarní, hudobných festivalov či zdravotníckych zariadení, a následne aj možnosťou ich účinného odstránenia priamo z vôd.

V súčasnosti sa výskum v oblasti monitoringu životného prostredia zameriava na výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Medzi najčastejšie monitorované mikropolutanty patria najmä pesticídy, liečivá, drogy, hormóny a tiež kontrastné látky či antibakteriálne prípravky používané v mnohých zdravotníckych zariadeniach. Niektoré z týchto zlúčenín sú schopné prenikať do životného prostredia a v koncentráciách už okolo 500 ng/l ovplyvňovať správanie sa niektorých vodných živočíchov či mikroorganizmov.

Hosť septembrovej Vedy v CENTRE nám priblíži progresívne biologické a  chemické postupy,  ktoré sú schopné účinne odstraňovať nielen celý rad mikropolutantov priamo z odpadových vôd spomenutých zdrojov, ale v prípade chemických postupov ich aj účinne dezinfikovať. V prednáške sa dozvieme ako sa dá využívať monitoring hlavne legálnych a nelegálnych drog v odpadových vodách pri skúmaní spotreby jednotlivých typov drog v mestách alebo napríklad  na veľkých hudobných festivaloch. V súčasnosti sa využívajú takto získané výsledky spolu s dotazníkmi či odbornými lekárskymi a policajnými správami pre potreby Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, ktoré každoročne monitoruje výskyt a spotrebu drog v Európe.

Septembrová Veda v CENTRE v Bratislave je zároveň aj jedným zo sprievodných podujatí v rámci Európskej Noci výskumníkov 2016.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Veda v CENTRE  29. 9. 2016

(ZH)

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR, chemické vedy, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač