Vedecká kaviareň putuje po Slovensku

19. 09. 2016

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pozýva na sériu vedeckých kaviarní, ktoré sa konajú v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016. Tešiť sa môžete na bohatú ponuku tém aj hostí.

Vedecké kaviarne_september 2016

V utorok 20. 9. 2016 o 15.30 hod. v Košiciach privítame Mgr. Tomáša Samuelyho, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, ktorý bude prednášať na tému Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme.

V stredu 21. 9. 2016 o 17.00 hod. v Nitre Mgr. Imrich Jakab, PhD., bližšie predstaví tému Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov.

Vo štvrtok 29. 9. 2016 o 17.00 hod. v Bratislave privítame mladého slovenského chemika Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD., z  Oddelenia environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave. Témou jeho prednášky budú Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí.

V piatok 30. 9. 2016, počas Európskej noci výskumníkov 2016, vám ponúkame dve kaviarne. V Žiline o 17.00 hod. porozpráva o Vývoji solárneho vozidla – od nápadu po ambiciózny plán uspieť v Austrálii Dr. Ing. Juraj Makarovič, MTD., ktorý pracuje ako výskumný pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti elektrických pohonov pre automobilový priemysel.

V Bratislave odštartuje Vedecká kaviareň o 16.00 hod. a pozvanie na tému Virtuálna realita v medicíne prijali dvaja hostia, doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenskéhoa Ing. Fedor Lehocki, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity – vedecké kaviarne na Noci výskumníkov 2016.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Eva Koprena, tel.: +421 2  59374 854, +421 918 949 837, eva.koprena@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač