2017

12/2017 02. 01. 2018

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

11/2017 01. 12. 2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

10/2017 01. 11. 2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

9/2017 02. 10. 2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

8/2017 31. 08. 2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

7/2017 01. 08. 2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

6/2017 01. 07. 2017

Jubilejný 20. ročník oceňovania Vedec roka Slovenskej republiky sa uskutočnil 16. mája 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia za rok 2016 získali: v kategórii Vedec roka SR – prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,  z FMFI Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii Vedkyňa roka SR – Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave, v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a v kategórii Mladá osobnosť vedy Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV v Bratislave.

Celý článok si prečítajte tu.

5/2017 01. 06. 2017

Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, pod názvom „The European X-Ray Free Electron Laser Project“,  skrátene XFEL, bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje. Projekt Európskeho XFEL je v súčasnej dobe uvádzaný do prevádzky.

Celý článok si prečítajte tu.

4/2017 30. 04. 2017

Slovenská spoločnosť Innovatrics opäť posúva hranice biometrie. Tentoraz je to prevratná technológia rozpoznávania tváre na mobilných a desktopových zariadeniach. Nová technológia je určená predovšetkým mobilným vývojárom a systémovým integrátorom, ale aj  bankovým a iným komerčným organizáciám, ktoré budú využívať biometriu tváre.

Celý článok si prečítajte tu.

3/2017 31. 03. 2017

Spoločenské a Humanitné vedy tvoria v poradí posledné dve zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja.

Celý článok o elektronických informačných zdrojoch pre oblasť spoločenských a humanitných vied dostupných v CVTI SR si môžete prečítať tu.

Viac o databázach nájdete aj vo februárovom čísle a v staršom čísle Vedeckého kaleidoskopu (11/2016).

2/2017 01. 03. 2017

Jednou z aktivít špecializovanej vedeckej knižnice, ktorá je súčasťou CVTI SR je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ).
EIZ predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane nástrojov pre ich efektívne využívanie (discovery systém), ako aj nástroje na hodnotenie vedy a výskumu. Od novembra 2016 uverejňujeme vo VK informácie o jednotlivých databázach v rubrike informačné zdroje. V mesiaci február je ďalšie pokračovanie informáciou o Elektronických informačných zdrojoch pre oblasť pôdohospodárskych vied, ktoré sú  dostupné v CVTI SR.

Viac o databázach nájdete v staršom čísle Vedeckého kaleidoskopu (11/2016)

1/2017 01. 02. 2017

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku.

Za Vašu čitateľskú priazeň aj v roku 2017 ďakuje redakcia.