Ako sme na tom s používaním internetu v Európe informuje najnovší prieskum Eurostatu

09. 01. 2017

internet ilustračný obrázok Podľa najnovších prieskumov Eurostatu sa ukázalo, že 14 % Európanov nepoužilo nikdy internet. Slovensko je o jedno percento na tom lepšie oproti priemeru Európy. Až tretina obyvateľov nepoužila doteraz internet v Bulharsku, ale napríklad v Luxemburgu a v Dánsku sú to len 2 % obyvateľov.
Zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých vo veku 16 – 24 rokov, v kategórii starších ľudí vo veku od  55 do 74 rokov je to len vyše polovica (57 %).

Vyberáme ďalšie postrehy a výskumy z Eurostatu:

V tomto roku malo až 85 % európskych domácností prístup k internetu z domu, na Slovensku to bolo 81 %.  Tento podiel sa postupne zvyšoval od roku 2007, kedy malo prístup na internet len 55 % domácností.

Takmer 8 z 10 používateľov internetu v EÚ surfovalo v roku 2016 cez mobilný telefón. Na Slovensku to bolo o niečo menej,  t. j. 71 %.  Viac užívateľov sa u nás pripájalo cez laptop  –  73 %, kým priemer EÚ je 64 %.

Najpopulárnejšie činnosti vykonávané na internete pre používateľov vo všetkých vekových skupinách sú: komunikácia elektronickou poštou a vyhľadávanie informácií o tovare a službách.  Najväčšie rozdiely medzi mladými a staršími ľuďmi boli zistené pri iných komunikačných aktivitách, ako sú napríklad sociálne siete, telefonovanie cez internet, sledovanie videí či počúvanie hudby cez internet.

V Európskej únii 71 % všetkých jednotlivcov používa internet každý deň alebo takmer každý deň. Podiel každodenných užívateľov bola najvyššia v Luxembursku (93 %), nasleduje Dánsko (89 %), v Spojenom kráľovstve (88 %), v Holandsku (86 %), vo Švédsku a Fínsku (85 % každý). Podiely nižší ako 60 % došlo v Grécku a Poľsku (57 % každý), v Bulharsku (49 %) a Rumunsku (42 %).

 Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Eurostatu

Internetové aktivity za posledné tri mesiace podľa vekových kategórií v EÚ 28 (% internetových používateľov)

internetové aktivita za posledné tri mesiace podĺa vekovej kategórie

Kliknutím na graf zobrazí sa v plnom rozlíšení

Fotozdroj (graf): Eurostat

Zdroj: Eurostat

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
technológie, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač