EÚ sľubuje lepšiu ochranu online a nové podnikateľské príležitosti

10. 01. 2017

Európska komisia navrhuje prísne pravidlá ochrany súkromia a údajov vo všetkých spôsoboch elektronickej komunikácie a aktualizuje pravidlá ochrany údajov v inštitúciách EÚ. Navrhovaným nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách sa zvýši ochrana súkromného života ľudí a otvoria nové možnosti podnikania.

klávesnica, ilustračné foto

  • Noví hráči: 92 % Európanov tvrdí, že považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Súčasná smernica o súkromí v elektronických komunikáciách sa však vzťahuje len na tradičných telekomunikačných operátorov. Pravidlá ochrany súkromia budú odteraz platiť aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.
  • Prísnejšie pravidlá: aktualizáciou súčasnej smernice formou priamo uplatniteľného nariadenia budú môcť ľudia i podniky v EÚ využívať rovnakú úroveň ochrany svojich elektronických komunikácií. Podniky získajú výhodu jediného súboru pravidiel platných v celej EÚ.
  • Obsah komunikácií a metadáta: súkromie bude garantované tak v prípade obsahu, ako aj metaúdajov získaných v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii.
  • Nové podnikateĺské možnosti: v prípade súhlasu so spracovaním komunikačných údajov – obsahu a/alebo metaúdajov – budú mať tradiční telekomunikační operátori viac príležitostí využiť údaje a poskytovať doplnkové služby. Napríklad si budú môcť vypracovať mapy obľúbenosti (tzv. heatmaps) znázorňujúce prítomnosť jednotlivých zákazníkov a pomôcť tak verejným orgánom a dopravným spoločnostiam pri príprave nových projektov infraštruktúry.
  • Jednoduchšie pravidlá týkajúce sa súborov „cookies“: zjednoduší sa tzv. služba cookies, ktorá viedla k nadmerným požiadavkám na obsah pre používateľov internetu. Nové pravidlá umožnia používateľom lepšiu kontrolu ich nastavení tým, že v prípade rizika ohrozenia súkromia budú môcť jednoduchým spôsobom prijať alebo odmietnuť permanentné súbory „cookies“ a iné identifikátory. V návrhu je vysvetlené, že mimovoľné (neintruzívne) súbory „cookies“, ktoré nemajú dôverný charakter a majú uľahčiť používanie internetu (napr. zapamätaním si predchádzajúceho obsahu elektronického nákupného košíka), viac nebudú potrebovať súhlas. Súhlas už nebude potrebný ani v prípade súborov „cookies“, ktoré sú v nastavení navštívených webových stránok v snahe zistiť počet návštevníkov.
  • Ochrana pred nevyžiadanými (tzv. spam) správami: dnešným návrhom sa zakazuje akákoľvek forma nevyžiadanej elektronickej komunikácie napr. v podobe emailu, SMS správy a vo všeobecnosti aj v podobe telefonického hovoru, ak používatelia nesúhlasili s ich prijímaním. Členské štáty môžu využiť možnosť, ktorá dáva spotrebiteľom právo odmietnuť prijímanie hlasových reklamných hovorov napr. zaradením svojho čísla do zoznamu neželaných volaných. Pri reklamných hovoroch bude povinné zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie osobitnej predvoľby, ktorá upozorní na reklamný hovor.
  • Účinnejšie presadzovanie dodržiavania predpisov: za presadzovanie dodržiavania pravidiel dôvernosti v nariadení budú zodpovedať vnútroštátne orgány na ochranu údajov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe EK z 10. 1. 2017

 Zdroj:

Press release 10. 1. 2016

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač