Kauza zablokovaných vedeckých databáz

19. 01. 2017

Vedci na Slovensku sa od 1. januára 2017  nedostali do dôležitých zahraničných vedeckých databáz, nakoľko štát nezaplatil prístup. O tom, kto je za túto situáciu zodpovedný a kto ho má vyriešiť, sa redaktorka rozhlasovej stanice Slovensko zhovárala s generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR Jánom Turňom a s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo

(16. 1. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Z prvej ruky; 12.30; por. 1/1; Zuzana Hanzelová)

Zuzana Hanzelová, moderátorka: „Nový rok prináša množstvo noviniek a zmien v zákonoch. Slovenských vedcov však doslova šokoval. Od januára sa totiž nedostanú do dôležitých vedeckých databáz, teda k prácam najlepších výskumníkov zo zahraničia. Štát totiž nezaplatil za prístup. Ministerstvo školstva tvrdí, že sa nestihol projekt z eurofondov. Vedci nemôžu pracovať naplno a rektori v otvorenom liste žiadajú rýchle riešenie. Kto je zodpovedný za tento problém, ako ho vyriešiť, má za tieto prístupy platiť štát, alebo inštitúcie, ktoré s informáciami pracujú? Aj to sú otázky, ktoré sa dnes budem pýtať hostí, ktorí už sedia tu, v štúdiu. Jedným z nich je Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko- technických informácií, vitajte."

Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií: „Dobrý deň prajem."

Zuzana Hanzelová: „A spolu s ním bude diskutovať Pavol Šajgalík, šéf Slovenskej akadémie vied."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Dobrý deň prajem."

Zuzana Hanzelová: „Od mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Hanzelová. Páni, poďme rovno na tému. Pán Turňa, kde teda vznikol ten problém, podľa vás, ako sa to stalo?"

Ján Turňa: „Ten problém vznikol v prvom rade v tom, že chceme nakupovať pre vedcov čo najviac vedeckých informácií, čo najviac databáz, my sme preplácali doposiaľ 18 vedeckých databáz a takýto objem je možné zvládnuť len naozaj zo štrukturálnych fondov, preto tie úhrady boli nasmerované na projekty zo štrukturálnych fondov. Hneď treba povedať, pokiaľ by sme si to chceli zaplatiť všetko len zo štátneho rozpočtu, tak to je samozrejme v tomto prípade môj osobný názor, asi by sme tých 18 databáz v takom rozsahu, nemohli uhrádzať. Ten problém vznikol v tom, že naozaj firma Elsevier v podstate bez oznámenia dopredu jednoznačne, alebo jednostranne odpojila prístupy od 1.1."

Zuzana Hanzelová: „Po tom, čo sme im ale nezaplatili."

Ján Turňa: „Po tom, čo sme im nezaplatili, to je síce pravda, ale znova tá garancia štrukturálnych fondov, ak veríme Európskej únii, jej nejakému systému, tak je veľmi, veľmi vysoká. A naozaj to, čo platíme, nie je malá suma. Takže samozrejme, veď my sme ich pravidelne, v podstate na týždňovej báze informovali o tom, aký je vývoj situácie a ja si myslím, že do istej miery to bolo aj preto, že v roku 2017 sa im zmenila situácia, niektoré univerzity, niektoré štáty jednoducho od zmlúv odstúpili, tak aj preto pristúpili k takémuto radikálnejšiemu kroku."

Zuzana Hanzelová: „Ešte predtým, než sa budeme o tom rozprávať tak širšie, pán Turňa, ako je teda možné, že štát nie je schopný pokračovať v čerpaní fondov, a že meškajú tie projekty. Nie je to len váš problém, je to na v podstate asi každom ministerstve, tie výzvy meškajú. Prečo meškala teda táto?"

Ján Turňa: „To naozaj si nedovolím posúdiť, lebo je to predovšetkým, každý operačný program má svoj riadiaci orgán, čo v tomto našom prípade je teda ministerstvo reprezentované samozrejme príslušnou sekciou. Je treba povedať, že raz, keď sa to spustí a nastaví, tak tie zdroje sú viac menej garantované na osem rokov. Osem rokov môžeme využívať. Taká bola situácia aj v minulosti a vedci to brali samozrejme ako automatické, že v priebehu toho minulého obdobia, vlastne do konca roku 2015 sme mohli financovať projekty, vrátane týchto prístupov, z minulého operačného programu. Ale teraz začal nový."

Zuzana Hanzelová: „Vy ste mali ten projekt nachystaný načas?"

Ján Turňa:"Samozrejme, ešte pred tým rokom 2015, keď sa schvaľoval operačný program, bolo to niekoľko komunikácií, teda myslím výmeny názorov, zdôvodňovania práve pri schvaľovaní operačného programu Výskum a inovácie, priamo do Bruselu. To nie je automatické, že my si len tak môžeme peniaze použiť na niečo, bolo to treba zdôvodniť, prečo. Napríklad poviem, Slovensko má jednu z najväčších dynamík, nie jednu z, ale najväčšiu dynamiku nárastu počtu citácií z krajín OECD. To bol napríklad jeden z významných argumentov."

Zuzana Hanzelová: „Čiže, pán Turňa, aby sme to pochopili. Vy ste mali projekt načas nachystaný."

Ján Turňa: „Projekt začína zo štrukturálnych fondov vyhlásením výzvy. Tá výzva nebola zatiaľ vyhlásená, lebo nie sú jasné podmienky, za akých môže byť vyhlásená. Ako je vyhlásená, môžem povedať, že my na druhý deň môžeme dať fyzicky spracovaný papierový projekt, ktorý máme pripravený a samozrejme, prebehne nejaká formálna kontrola atď., ale v relatívne krátkom čase sa dá podpísať zmluva. Až keď je podpísaná zmluva, vtedy sa dáva, obrazne povedané, do mojich rúk právo, že môžem podpísať zmluvu..."

Zuzana Hanzelová: „Tomu ja rozumiem, to sú tie formálne kroky, ale teraz sa bavíme o tom, že vy ste mali projekt nachystaný, pretože predpokladáte, že tá výzva bude, ako bude znieť, chcete tie databázy..."

Ján Turňa: „Áno, v mnohom je analogický, už len preto, že sme takéto projekty v tom predchádzajúcom období mali, čiže toto je trocha analógia, kde sa vychádza z nejakých aktualizácií z tých..."

Zuzana Hanzelová:  „A stojí to teda na vyhlásení výzvy, ktoré musí urobiť ministerstvo školstva."

Ján Turňa: „V podstate áno."

Zuzana Hanzelová: „Váš názor je, že prečo to ministerstvo ešte nevyhlásilo?"

Ján Turňa: „My ako inštitúcia, aj keď som sa dokonca stretol, že toto je naša jediná starosť, my máme takýchto projektov viacej, konkrétne päť pripravených. Zatiaľ žiaden nebol vyhlásený a je to práve tá otázka, ktorá sa nanovo precizuje a to, koľko štát bude musieť napriek tomu, že hovoríme o tom, že je to zo štrukturálnych peňazí dominantne, ale platiť za vedcov z Bratislavy z rozpočtových peňazí, tzv. spolufinancovanie."

Zuzana Hanzelová: „K tomuto sa ešte dostaneme. Pán Šajgalík, vás to šokovalo teda, že tie databázy od januára nefungujú pre vedcov?"

Pavol Šajgalík: „V princípe áno, pretože my sme samozrejme vedeli, že tento problém existuje, ten problém je tu dlhšie, lebo tak, ako povedal pán generálny riaditeľ, čerpali sme už predlžené to prvé programovacie obdobie do roku 2015 a bolo nám jasné, že v roku 2016 sa tá výzva neobjavila. Ale teda žili sme presne v tom, čo hovorí pán generálny riaditeľ, že tu existuje akýsi prísľub a tie peniaze sú naozaj garantované, takže sa také niečo nestane. Takže z tohto pohľadu nás to šokovalo, keď to teda od začiatku januára nefungovalo, teda tie databázy od Elsevieru. No ale na druhú stranu je ťažko sa vyjadriť k tomu, aký ten šok je veľký, pretože keď si zoberiete, všetkému tomuto predchádza trebárs nejaký indikatívny harmonogram výziev, ktorý sa schvaľuje na tých výskumných agentúrach a iných agentúrach, všade to tam bolo zaradené, takže mali sme taký pocit takého relatívneho kľudu."

Zuzana Hanzelová: „Ale nebol teda..."

Pavol Šajgalík: „No nebol, lebo hovorím, ešte to obdobie, ktoré teda si Elsevier zvolil, je veľmi nešťastné, lebo jedna vec je to, čo teda pertraktujeme aj v médiách, že sú tam aj databázy, kde si vedci sťahujú, ako by som povedal, ich kolegov zo zahraničia a konfrontujú orientáciu svojho výskumu, čiže správna, nová a neviem aká. Ale tento začiatok roka, január je mesiacom záverečných správ, všetky inštitúcie Slovenskej akadémie robia svoje záverečné správy, ktoré v sebe inherentne majú jednak publikácie čo odpublikovali vedeckí pracovníci, ale je tam aj zoznam citácií, ktoré na ich práce vo svete sú. No a teda databáza Scopus trebárs takéto informácie poskytuje. Čiže z toho hľadiska prvý, kto na to došiel, boli tie knižničiarky, ktoré teda boli v šoku, pretože nevedia pripraviť relevantné podklady pre záverečné správy."

Zuzana Hanzelová:  „Keď ste hovorili, že ste teda vedeli, že tá výzva nie je vyhlásená, nedalo sa skôr upozorniť na tento problém, aby sme to nemuseli riešiť, keď už sa to vypne, ale mohli sme to ako keby riešiť skôr?"

Pavol Šajgalík: „Je to tak, že samozrejme, že sme upozorňovali, ja si dokonca pamätám časy ešte dávne minulé, ešte ministrom školstva bol pán Čaplovič, keď sme na túto tému debatovali, čo sa stane, keď proste ešte nezačne nové programovacie obdobie a teda myslím si, že vtedajší pán minister sa vyjadril, že ministerstvo určite ten problém vyrieši. Čiže opakujem, každý riešime to, za čo sme zodpovední. My sme v tomto prípade odberatelia, teda nevytvárali sme nejaký nadštandardný tlak na to, že pozor, niečo sa deje."

Zuzana Hanzelová: „Pán Turňa, všade v médiách sa objavuje aj to, že ste teda vedeli o tom rok a napriek tomu sa nič nedialo. Čo za ten rok ste robili, aby sa nevypli tie databázy?"

Ján Turňa: „Možno čiastočne som povedal, že my sme s tými firmami v istom permanentnom kontakte, chcem povedať, že okrem toho zabezpečenia databáz je to spojené aj s množstvo organizovaných školení, napríklad po školách. To je napríklad jeden z dôvodov čiastočne aj toho, kde sme, že tá využívateľnosť týchto databáz, pretože sa aj robí osveta, že sa vysvetľuje na školách, napríklad keď sa tento projekt začínal v 2008 roku, tak prístupy akadémie dramaticky prevyšovali školy. Dneska školy, akadémia má mierny nárast využívania. To len chcem povedať, že vtedy boli lepšie vedci na akadémii informovaní, dneska cez školstvo mohutne dramatickejšie sa využívajú databázy. Čiže my s nimi komunikujeme. Druhá vec, o ktorej sa tiež nehovorí, a to je jeden z dôvodov napríklad takéhoto riešenia, je verejné obstarávanie. Nechcem a nemáme na to časový priestor, aby som uvádzal všetky podrobnosti a problémy, ktoré sú spojené napríklad s verejným obstarávaním niečoho takéhoto ako je vedecká databáza. Lebo musí sa to robiť..."

Zuzana Hanzelová: „Pán Turňa, ale obstarávame aj diaľnice, to je tiež komplikované a zvláda sa to, čiže to asi nie je úplne dobrá výhovorka, že komplikované obstarávanie, keď vieme o tom rok."

Ján Turňa: „Myslím si, že to nie je výhovorka, to je popísanie faktu. Diaľnic máme niekoľko reálne spustených projektov, tu ja hovorím o 18-tich databázach. Každá je sama o sebe, každá sa musí vysúťažiť nezávisle a zdôvodniť, prečo ona je jedinečná, prečo by mala existovať. Verte mi, že je to nesmierne zložitý problém. Ale to nič nemení na veci, chcem povedať, že ako som v úvode povedal, firma Elsevier toto istým spôsobom využila, aj ten efekt prekvapenia, aj toho času, veď oni sú v obraze, sú si vedomí, majú tam mnohých slovensky hovoriacich spolupracovníkov alebo pracovníkov, aby vyvolala ten efekt. Samozrejme, keby mesiac dopredu bolo známe, že od 1.1. to odpoja, tak všetky tieto kroky, ktoré teraz robíme, čiže garanciu ministerstva atď., by sme boli urobili a nič by sa nebolo stalo. Čiže je to taký vynútený krok, ktorý súvisí s tým, aby to naše rozhodnutie, a teda prejavenie z našej strany bolo jednoznačné. A znova chcem povedať v tomto, že my budeme musieť pre budúcnosť riešiť to, čo si môžeme z týchto databáz dovoliť a to, čo si nemôžme dovoliť."

Zuzana Hanzelová: „Bez štrukturálnych fondov myslíte."

Ján Turňa: „Bez štrukturálnych fondov."

Zuzana Hanzelová: „To sa ešte na záver k tomu dostaneme. Pán Šajgalík, aký by to bol problém, keby ste tento prístup nemali dva mesiace napríklad? Aká je tá situácia, ako rýchlo potrebujete prístup k tým databázam?"

Pavol Šajgalík: „Ja už som sa niekde vyjadril, že pokiaľ ten výpadok krátkodobý a teraz, čo ja viem, dni, možno týždeň, tak z môjho pohľadu sa nič ako vážne naozaj asi nedeje. Z hľadiska dlhodobého je to výpadok, ktorý naozaj znamená stratu možnosti konfrontácie s tým okolitým svetom a ako som už tiež sa pre nejaké médium vyjadril, jednoducho projekty majú svoje kontrolovateľné etapy a v tých kontrolovateľných etapách treba dodávať výsledky, ktoré teda sú v konfrontácii s tým, čo sa momentálne vo svete deje. Čiže táto jedna konfrontácia by nám vypadla a netvrdím, že behom, ja

neviem, dvoch mesiacov, by Slovensko stratilo orientáciu v tom vedeckom svete, to si naozaj nemyslím, ale v tom dlhodobom horizonte by nám to začalo chýbať."

Zuzana Hanzelová: „Čiže čo, za pol roka by bol problém?"

Pavol Šajgalík: „Povedzme za pol roka by vznikol nejaký problém, pochopiteľne, vedci sú veľmi flexibilní a veľmi vynaliezaví ľudia, tak určite by našli spôsob, akým by tento problém obišli. A teraz naozaj nemyslím pirátske databázy, ktoré tiež teda existujú a možno ich aj niekto využíva. Ale ako sme to robili pred obdobím štrukturálnych fondov najmä my, čo sme z nejakých experimentálnych odborov, nám chýbala infraštruktúra prístrojov. Keď sme nevedeli ten experiment urobiť doma, no tak sme sa vybrali a išli sme ho urobiť do zahraničia, čo je stále reálne možné. No a to isté by sa udialo aj s tými databázami, že kolegovia v zahraničí by nám tie veci, ktoré nevyhnutne potrebujeme na základe svojich vlastných prístupov pomohli získať. Čiže jasné, nie je to systémové riešenie a rozhodne to nie je riešenie pre štát, pre celú vedeckú komunitu v Slovenskej republike, ale tým chcem povedať, že určite by nenastala katastrofa, že by slovenská veda, alebo veda na Slovensku, to je lepšie povedané, veda na Slovensku by prestala existovať."

Zuzana Hanzelová: „Pán Turňa, čiže toto je otázka, kedy to vyriešite?"

Ján Turňa: „Ja by som predsa jednu vetičku aj k tej predchádzajúcej otázke na pána predsedu. My máme prehľad, ja som povedal, že 18 databáz bolo, z toho jedna počítačová databáza dopredu oznámila v marci skončíme s prístupom, nebudeme pokračovať. Kolegovia, ktorí esenciálne boli na tom závislí, napríklad STU a niektorí ďalší z oblasti informatiky, si ju jednoducho predplácajú sami. My máme presný prehľad o tom, koľko sa využívajú ktoré databázy. Ja znova môžem podložiť číslami, že to, čo dneska je odstavené, znova podotýkam, tri databázy, z toho jedna je tzv. bibliografická Science Direct, ktorá je menej významná ako Web of Science, lebo určite aj pán predseda, aj ja napríklad, máme ďaleko viacej zaregistrovaných aj publikácií, aj citácií na Web of Science ako na Science Direct. Aby som to skrátil. Toto predstavuje zhruba tretinu prístupov. Čiže ak chceme byť dôslední, o tretinu zdrojov Slovensko v súčasnosti k tomu nemá prístup. Na druhej strane znova zopakujem, nikto nemôže pochybovať o tom, že Fínsko podporuje vedu mohutne. Pre rok 2017 zrušili na štátnej úrovni prístup k Elsevier... produktom. A myslím si, že fínska veda naďalej bude úspešná, a že prežije. Takže to je ten druhý aspekt. Ja určite nie som z toho šťastný, napríklad, ja by som povedal, my hodnotíme tie výkony z vysokých škôl. Čiže keď niekto uvedie, že má publikáciu tam, citáciu tam, tak u nás sa to preveruje, bez týchto prístupov ani my ako inštitúcia, myslím CVTI, nemôžeme plniť časť svojho poslania, časť svojich úloh. Čiže nie sme z toho šťastní a aby som odpovedal definitívne teda na tú otázku. Ja to vidím, nemôžem povedať deň, lebo rozhoduje niekto iný, v jednom prípade sa rozhoduje až v Pensylvánii v Spojených štátoch, tu v Amsterdame, je tam niekoľko rozhodovacích úrovní, po úroveň viceprezidentov. Ja verím, že v rozsahu týždňa, možno niekoľko dní, budeme vo východzej situácii."

Zuzana Hanzelová: „Čiže to bude vyriešené."

Ján Turňa: „Že to bude vyriešené."

Zuzana Hanzelová: „Vy tak trochu naznačujete, pán Turňa, ako keby ste mali ťažké srdce na tie firmy. Je to tak? Chápem to správne tú vašu emóciu?"

Ján Turňa: „Hlboko, samozrejme, mám."

Zuzana Hanzelová: „Pretože to je súkromná firma, ktorá keď nedostane peniaze, prečo by nám mala robiť nejakú službu?"

Ján Turňa: „To je síce pravda, ale predsa by som si dovolil, že sú rôzne firmy. Napríklad nárast ceny u týchto databáz, napríklad Science Direct, mám to tu pred sebou, za sedem rokov 100 percent. Máme iné, napríklad Springer známu databázu, Wiley nárast 11 percent. Čiže aj tu o niečom hovorím, napríklad to odôvodnenie tých Fínov, niektorých nemeckých univerzít je, z dôvodov agresívnej cenovej politiky. Čiže napríklad my sme prvotný návrh mali 20 percentná nárast medziročný ceny medzi rokom 2015/2016. Keď ste sa ma pýtala, čo sme robili, no, asi v dvadsiatke stretnutí sme dohadovali, aby sme zliezli dneska k nejakému nárastu, ktorý sa pohybuje niekde na úrovni 5 6 percent."

Zuzana Hanzelová: „Čiže vyjednávali ste ceny."

Ján Turňa: „Áno."

Zuzana Hanzelová: „Eurofondy sa skončia v roku 2020, otázka je teda, že čo potom. Už teda pán Turňa naznačil, že všetky tie databázy si nebudeme môcť zo štátneho rozpočtu dovoliť, respektíve dovoliť by sme si to mohli, ale musí o tom niekto rozhodnúť, že to vyčlení z rozpočtu. Pán Šajgalík, tá otázka je, či sa budú podieľať inštitúcie na tom, že budú si časť platiť sami. Bude to pre vás riešenie, alebo to odmietate?"

Pavol Šajgalík: „Nie, rozhodne neodmietame. Samozrejme, rád by som povedal, že tá situácia je pohodlná vtedy, keď niekto za vás platí nejaké poplatky, ktoré sú pre vašu prácu nevyhnutné. Možno to bude znieť tak možno paradoxne, ale ja si myslím, že napokon je možno aj dobre, že sa stalo, že ten výbuch nastal teraz, keď ešte máme jasnú predstavu, ako ten výbuch budeme riešiť, pretože eurofondy jednoducho sú tu a keď sa rozpohybujú výzvy, tak napokon sa k tým databázam naspäť dostaneme. Ale je to taký dobrý zdvihnutý prst na to, aby sme si položili otázku, čo urobíme po roku 2020, a teda ja by som nechcel povedať, že databázy sú náš jediný problém, pretože z eurofondov sa nainvestovalo čo sa týka vedy a výskumu obrovské množstvo peňazí do infraštruktúry a otázka je jej udržateľnosti, pretože tie projekty majú v sebe tú formulku, že tá inštitúcia musí zabezpečiť po skončení eurofondov päť rokov udržateľnosť. Čiže my musíme rozmýšľať aj čo s týmto. Čiže to nie je len databáza, a je možno dobre, že sa to ukázalo na príklad databázy a teraz som presvedčený, že už nebude treba len aby tá akademická obec kládla na stôl túto otázku, ale teraz sa ukázal jasný príklad a ja si myslím, že už aj decízna sféra pochopila, že to také jednoducho nebude a budeme musieť hľadať vhodné modely na to, ako tú udržateľnosť zabezpečiť a či už sú to databázy, alebo iná prístrojová infraštruktúra. No a keď sa vrátime k tej vašej otázke, bohužiaľ, na svete nič nie je zadarmo, takže som presvedčený o tom, že aj my si budeme musieť zvyknúť na myšlienku, že budeme na tom nejakým spôsobom participovať a možno to zase ale aj zvýši takú ostražitosť a takú kritiku toho výberu, že budeme vyberať do tých databáz iba to, čo naozaj úplne bytostne potrebujeme."

Zuzana Hanzelová: „Čiže nie všetkých 18 databáz."

Pavol Šajgalík: „Trebárs."

Zuzana Hanzelová: „Máte aj predstavu, koľko z nich by ste oželeli?"

Pavol Šajgalík: „Ťažko to je dnes povedať, ktoré by sme oželeli, na to treba teda čiastočne urobiť analýzu tej využiteľnosti, pretože aj keď som predseda Slovenskej akadémie vied, ale keď tá varieta odborov, ktoré tam máme je taká veľká, že naozaj netrúfal by som si povedať, že práve táto, alebo oná databáza je redundantná. Takže takú analýzu treba urobiť a treba výšku toho príspevku nejako racionálne stanoviť a potom uvidíme, že či tá kritika, alebo tá prísnosť toho výberu bude ešte vyššia."

Zuzana Hanzelová: „Pán Turňa, viete si predstaviť, že teda z tých 18 koľko by sa vybralo."

Ján Turňa: „Tam ani nejde ani o to, koľko z nich vybrať, ale druhá otázka je, pre koho. Dnes, keď je všetko zadarmo, tak všetci chcú všetko. A práve ten model, v tomto sme takmer jediná krajina aspoň v okolitom svete v strednej Európe, všade inde je spolufinancovanie. A to spolufinancovanie to nie je len tak, lebo v podstate si povedzme, že sa na to použijú tie isté štátne v konečnom dôsledku peniaze, alebo predovšetkým štátne, niekde môže ísť aj o nejako zarobené hospodárskou činnosťou, ale keď je aspoň nejaká miera spolufinancovania, tak všetci si ďaleko viacej rozmyslia, čo naozaj potrebujú. Čiže toto je jedna cesta, ktorú sa snažíme presadiť. Ešte možno predsa o tej informovanosti, nechcem, aby som zásluhu pripisoval len našej inštitúcii. Ale naozaj, tá organizácia akademických knihovníkov, vrátane Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, oni sú organizovaní, majú pravidelné stretnutia. Za posledné obdobia čo ja viem, niekoľkokrát ich zástupcovia navštívili teda v minulosti rôznych ministrov, kde argumentovali o týchto veciach. Ja len môžem povedať, teraz v jeseni počas predsedníctva aj naša inštitúcia niekoľko podujatí organizovala. Pán minister keď ma videl, tak z diaľky na mňa kričal   áno, viem, prístupy. Čiže to nie je tak, že by to nebolo odkomunikované, že si nebol toho vedomý, len naozaj, každé riešenie..."

Zuzana Hanzelová: „Pán Turňa, ale kde potom vznikol ten problém, keď hovoríte, že vy ste to riešili, máte projekty pripravené, minister vám povie áno, viem, prístupy. Čiže kde vznikol ten problém, skúsme to pomenovať."

Ján Turňa: „Znova, ten problém vznikol jednoducho. Nemáme spustené štrukturálne fondy."

Zuzana Hanzelová: „Áno, ale niekto je za to zodpovedný, to je moja otázka."

Ján Turňa: „To je plošne, to sa nedotýka len toho projektu, samozrejme pre prístupky k databázam. Je otázka, a teda aspoň ja, pokiaľ to mám odkomunikované, je to práve preto, aby sme aj tu vyjednali čo možno najlepšie podmienky pre Slovensko, aby to, koľko sa dá použiť z tých štrukturálnych fondov na riešenie jednotlivých situácií, bolo čo..."

Zuzana Hanzelová: „Ale vyjednávať sa má pred tým, než skončia tie prístupy, nie, pán Turňa? Lebo vy to tak sa snažíte predať ako pozitívum, ale v skutočnosti to pozitívne nie je."

Ján Turňa: „Súhlasím, aj keď znova, viete, aj bruselská administratíva sa mení, aj oni stoja pred rôznymi výzvami ako optimalizovať a zvažovať prostriedky. Naozaj, toto je vec, kde neviem, nemám dostatok informácií, aby som to riešil. Ja som v tzv. priamo riadenej organizácii a viem to, čo môžeme robiť my a za čo zodpovedáme my."

Zuzana Hanzelová:  „Nie je toto jediný problém, napríklad vtedy výzvy meškajú aj na ministerstve vnútra, pre komunitné centrá, pre marginalizované skupiny. Je problém to, že sa politicky menia ministri a zastane to práve pred voľbami pár mesiacov a potom po voľbách?"

Ján Turňa: „Ja som v tomto smere štátny zamestnanec, určite nejaký moment v tom môže byť, ale tá kontinuita principiálna, lebo množstvo ľudí zostáva, by mala zostávať. Naozaj, na to sa treba komplexne opýtať, lebo toto je len jeden z mnohých projektov naozaj zo štrukturálnych fondov, ktorý teraz mal takýto prejav ako mal. Samozrejme, že na to na ministerstve aj keď teraz nájdu nejaké peniaze, ale oni tam neležali, tak by som povedal mŕtvo, že teraz niekde ich musia zobrať niečomu, takže aj v tomto smere, pričom podmienky boli vyjednané, alebo v takom by som povedal, že to bude zo štrukturálnych. Čiže veď my veríme technicky, a to je overené, pokiaľ sa ten projekt štrukturálny rozbehne, sa to štátu, teda ministerstvu nazad vráti, takže je to v podstate pôžička."

Zuzana Hanzelová: „Pán Šajgalík, vy vnímate ten problém, že keď sú voľby, že naozaj ten život na ministerstvách na niekoľko mesiacov pred zastane a na niekoľko mesiacov po a práve toto je hlavný dôvod, prečo aj u nás tie štrukturálne fondy a tie výzvy meškajú?"

Pavol Šajgalík: „Ja poviem za seba, že určite áno. Už som dosť dlho na svete, aby som si mohol odpozorovať, že voľby vždy znamenajú istú diskontinuitu v proste rôznych činnostiach a často krát prichádza aj k novému pohľadu pri zmene ministra, zmene politickej strany, ktorá teda to konkrétne ministerstvo riadi. Čiže toto všetko sú veci, a keď sa naozaj nejako radikálne, alebo teda významne mení pohľad na riadenie toho ministerstva, tak naozaj tam isté okamihy alebo prvky diskontinuity sú. A z nejakého dôvodu to človek dokáže aj pochopiť, otázka je vždy, že akú to má trvácnosť a teda čo to spôsobí. Ale opakujem, ja nie som ani politik, ani nikto, ja som odberateľ týchto služieb a ešte by som povedal taký komfortný odberateľ, lebo teraz celé tie databázy platil štát a tak, ako povedal pán generálny riaditeľ, ani my sme extrémne nesledovali, či všetky tie databázy, ktoré sú tam, alebo respektíve všetky tie prvky tých databáz sú nejako efektívne, alebo nevyhnutne potrebné. Jednoducho bolo to zaplatené a teda my sa zaoberáme tými svojimi vlastnými. Čiže toto príde ako otázka a ja som rád, znova opakujem tú istú vetu, že som rád, že teraz sa o tom rozprávame v čase, keď ako to už bolo povedané, či už ministerstvo vyčlení zo svojich prostriedkov nejakú sumu, ktorá preklenie to obdobie, ale má takmer istotu, že tá suma je vlastne iba akousi bezúročnou pôžičkou, že sa to vráti. Ale treba otvoriť túto diskusiu a treba o tom rozprávať, čo bude ďalej."

Zuzana Hanzelová:  „Zostáva nám dúfať, že to teda nezapadne prachom a že sa budeme o tom rozprávať skôr ako v roku 2020, keď už tie databázy opäť nebudú. Páni, ďakujem, že ste prišli, dúfam, že sa tu opäť stretneme a budeme diskutovať čo ďalej a že sa teda táto situácia čo najrýchlejšie vyrieši."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, Slovenská akadémia vied, veda, výskum, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač