Na Slovensko sa vrátili štyria špičkoví vedci

04. 01. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Na Slovensko sa vrátili štyria špičkoví vedci

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
grant

Areas:
Other

Grantový program Návrat domov nie je riešený systémovo

Print