O podpore kvantových technológií rokoval minister školstva Peter Plavčan

26. 01. 2017

Kvantové technológie a možnosti ich uplatnenia boli témou stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s prof. Jürgenom Mlynekom a prof. Vladimírom Bužekom, členmi expertnej skupiny pre kvantové technológie zriadenej Európskou komisiou.

rokovanie o kvantových technológiách s ministrom Petrom Plavčanom

Obaja experti informovali ministra o aktivitách Európskej komisie v tejto oblasti a o potenciálnych možnostiach využitia kvantových technológií. Minister školstva Peter Plavčan vyjadril podporu výskumným a vývojovým aktivitám v tejto oblasti.
Expertná skupina pre kvantové technológie vznikla pri Európskej komisii v auguste 2016 a za jej členov bolo nominovaných spolu dvanásť odborníkov z viacerých európskych štátov. Prof. Jürgen Mlynek z Humboldtovej univerzity v Berlíne je jej predsedom, Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied zastupuje slovenskú vedu.

 Zdroj: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač