Posledné prípravy na odlet do Antarktídy

10. 01. 2017

Predkladáme čitateľom 1. tlačovú správu z expedície na Antarktídu v sezóne 2016/2017 na stanici Johanna Gregora Mendela. Vedecká expedícia pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne, na ktorej sa partnersky spolupodieľa aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, smeruje na polárnu stanicu Johanna Gregora Mendela, ktorá je účelovým pracoviskom MU v Brne. Stanica sa nachádza na ostrove Jamesa Rossa v Antarktíde. Ďalšie informácie o priebehu expedície plánujeme poskytnúť po prílete na polárnu stanicu a jej sprevádzkovaní.

 skupinové foto Antarktída 2017

10. január 2017: Vedecká expedícia pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne, na ktorej sa partnersky spolupodieľa aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, smeruje na polárnu stanicu Johanna Gregora Mendela, ktorá je účelovým pracoviskom MU v Brne. Stanica sa nachádza na ostrove Jamesa Rossa v Antarktíde.

Vedci zo štyroch inštitúcií a troch štátov, Masarykova univerzita v Brne a Karlova univerzita v Prahe (Česká republika), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko) a Erciyes Üniversitesi v Kayseri (Turecko) sa ešte pred Silvestrom 2016 presunuli do argentínskeho mesta Rio Gallegos v južnej Patagónii. Tu čakajú na leteckej vojenskej základni na ďalší presun na polárnu stanicu Marambio na ostrove Seymour. Táto stanica je od cieľovej destinácie, polárnej stanice J. G. Mendela, vzdialená len približne 70 km.

V posledných dňoch prebiehajú nákupy potravín na dva mesiace a kompletizuje sa nevyhnutné technické vybavenie pre realizáciu vedeckých cieľov expedície. Prírodovedci si už v rámci pracovných skupín (fyziológia rastlín, mikrobiológia, klimatológia, fyzická geografia, glaciológia, hydrológia a geomorfológia) dolaďujú harmonogram práce a odberu vedeckých vzoriek v teréne.

Argentínske vojenské letectvo v poslednom týždni realizovalo 4 zásobovacie lety na antarktickú stanicu Marambio s využitím vojenských lietadiel Hercules C-130. Počas týchto letov presunuli na Antarktídu dva vrtuľníky (Bell 212 Twin Huey a Mi-17 Hip), letecké palivo, kargo a zásoby. Jedným z ďalších plánovaných letov sa na Antarktídu dopravia aj českí, slovenskí a tureckí prírodovedci. Meškanie odletu je, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, ovplyvnené nepriaznivým počasím na Antarktíde. Časť expedície už cestuje na stanicu J. G. Mendela na palube čilského vojenského ľadoborca Almirante Óscar Viel. Súčasťou vedeckej expedície sú aj dvaja technickí pracovníci a lekár.

Ďalšie informácie o priebehu expedície plánujeme poskytnúť po prílete na polárnu stanicu a jej sprevádzkovaní.

Za expedičný tím: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač