Prispejú školy na databázy?

30. 01. 2017

Slovensko je momentálne jedinou krajinou v regióne, v ktorej sú databázy financované len z jedného zdroja, a to z eurofondov. Európske peniaze ale budeme môcť čerpať len do roku 2020. Ministerstvo školstva preto pripravuje opatrenie, na celkovú cenu za databázy sa poskladajú všetci, ktorí ich budú využívať. 

logo Televíznej stanice TA 3(28. 01. 2017; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 1/12; Lucia Lukušová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Pre nezaplatený prístup do databáz sa začiatkom roka začali ozývať nespokojní vedci, ministerstvo školstva chce takejto situácii v budúcnosti predísť, preto ráta s možnosťou, že na to budú peňažne prispievať aj inštitúcie, ktoré databázu využívajú."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Svetové vedecké databázy potrebujú študenti aj výskumníci, čerpajú z nich informácie pri písaní prác alebo publikácií a overujú si, čo už bolo objavené. Prístup do databáz je dôležitý aj pri hodnotení našich vedcov, s pribúdajúcim počtom citácií v nich si vylepšujú aj svoje renomé. Zablokovaný prístup im preto urobil škrt cez rozpočet. Nesúhlasia však ani s tým, aby sa inštitúcie podieľali na spolufinancovaní tohto prístupu."

Monika Hucáková, hovorkyňa SAV: „My by sme boli najradšej, keby sa na financovaní prístupu do vedeckých databáz stopercentne podieľal štát. Avšak sme pripravení participovať aj na modeli, ktorí určí, že financie budú zabezpečovať aj jednotlivé inštitúcie."

Vasil Gluchman, dekan FF UNIPO, (telefonát): Pri súčasnom modeli financovania vysokých škôl je nepredstaviteľné, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov na participáciu."

Lucia Lukušová: „Slovensko je momentálne jedinou krajinou v regióne, v ktorej sú databázy financované len z jedného zdroja, a to z eurofondov. Európske peniaze ale budeme môcť čerpať len do roku 2020. Ministerstvo školstva preto pripravuje opatrenie, na celkovú cenu za databázy sa poskladajú všetci, ktorí ich budú využívať."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva: „Napríklad v Českej republike financovanie prístupu do vedeckých databáz zabezpečujú aj iné organizácie, napríklad vedecké inštitúcie a vysoké školy."

Lucia Lukušová: „Databázy sú pre vedcov nevyhnutné, napríklad Slovenská technická univerzita si preto niektoré z nich už dnes platí z vlastného vrecka."

Róbert Redhammer, rektor STU: „My sme pristúpili k niektorým z tých databáz, že sme ich platili. Určitá miera spolufinancovania škôl bude musieť byť, možno nejakých päť, desať percent."

Lucia Lukušová: „Kým rezort presne stanoví nové podmienky financovania, chystá sa urobiť dôkladnú analýzu o tom, ktoré databázy sú potrebné pre všetkých a naopak, ktoré len pre niektoré školy alebo odbory."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Rezort školstva už vyriešil problém s databázami
Kauza zablokovaných vedeckých databáz
Ministerstvo školstva zaplatí za databázy

Tlač