Prístup do vedeckých databáz už obnovili

25. 01. 2017

Slovenskí vedci boli dvadsaťtri dni bez aktuálnych informácií. Na problém upozornili médiá. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  sľúbilo, že dlh za databázy zaplatí z vlastného rozpočtu až keď získa prostriedky. Databázy boli napokon obnovené. 

Televízna stanica STV 1_logo(23. 1. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/28; Elena Senková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenskí vedci majú opäť prístup do svetových vedeckých databáz, bez aktuálnych informácií boli dvadsaťtri dní. Databázy vedcom slúžia nielen na vyhľadávanie najnovších vedeckých poznatkov z celého sveta, ale tiež na prezentáciu vlastného výskumu."

Elena Senková, redaktorka: „Aj keď ministerstvo sľúbilo, že prístup do databáz bude obnovený do konca minulého týždňa, v pondelok ráno sa vedci k informáciám ešte nedostali."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva: „Spoločnosť Elsevier nám ešte minulý týždeň potvrdila, že znovu zapojí vedeckú databázu. Zároveň nás však upozornila, že má technickú divíziu, ktorá je zodpovedná za znovuzapojenie. Tá sídli v Indii a v Indii mali v piatok štátny sviatok."

Elena Senková: „Podľa indického veľvyslanectva v Bratislave však v Indii žiadny sviatok minulý týždeň nebol. Dnes popoludní sa už slovenskí vedci do databáz dostali. Databázy obsahujú obrovské množstvo najnovších poznatkov od humanitných vied, až po fyzikálne či technické vedy. Ich dvadsaťtridňové zablokovanie mohlo spomaliť slovenský výskum."

(začiatok archívneho záznamu, 12. 1. 2017)

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Pokiaľ ten výpadok je jeden dva dni, tak samozrejme, nič vážne sa nestane. Ale pokiaľ by ten výpadok sa začal rátať na viac týždňov alebo mesiace, tak už to je vážny problém. Keď to vypadne na dlhší čas, tak potom vlastne vám sa ťažko kontrolujú tie merateľné etapy v tých daných projektoch, pretože vlastne neviete, kde sa výskumník pohol. Vy potrebujete túto konfrontáciu mať na dennej báze."

(koniec archívneho záznamu, 12. 1. 2017)

Elena Senková: „Databázy platilo ministerstvo z eurofondov, no keďže minulý rok nestihlo pripraviť projekt, Centrum vedeckotechnických informácií vydavateľom nevyplatilo asi štyri milióny eur. Po tom, čo na problém upozornili médiá, ministerstvo sľúbilo, že dlh zaplatí z vlastného rozpočtu. Nakoniec sa centrum s vydavateľmi dohodlo inak. Tí databázy obnovili a ministerstvo zaplatí dlh až po tom, ako získa prostriedky.“

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, Slovenská akadémia vied, výskum

Tlač