Program Erasmus+ zaznamenal rekordný počet účastníkov

27. 01. 2017

logo Erasmus+Erasmus+ podľa najnovších zverejnených údajov Európskej komisie je úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek  predtým a zaznamenal rekordný počet účastníkov.

Erasmus je jedným z najúspešnejších programov Európskej únie. Už tri desaťročia ponúka najmä mladým ľuďom možnosť získať nové skúsenosti a rozšíriť si obzory prostredníctvom pobytov v  zahraničí. Začalo sa to v roku 1987 skromným programom mobility pre vysokoškolských študentov a prvý rok sa doň zapojilo iba 3 200 študentov. Za posledných 30 rokov sa program rozvinul do ťažiskového programu, ktorý každoročne využije takmer 300 000 vysokoškolských študentov. Program sa zároveň značne rozšíril a dnes poskytuje študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt a stáž/učňovskú prípravu na úrovni vysokoškolského vzdelávania i odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zrealizovať výmeny mladých ľudí, vykonávať dobrovoľnícku činnosť a uskutočňovať výmeny pracovníkov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a v oblasti športu.

Erasmus + sa tiež viac než akýkoľvek z jeho predchodcov otvoril ľuďom zo znevýhodnených pomerov.

infografika: Erasmus+

Program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Erasmus + oslavuje svoje 30. výročie. V roku 2015 umožnil Erasmus+ 678 000 Európanom študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Takýto počet účastníkov sa nikdy predtým nedosiahol. V tom istom roku investovala EÚ 2,1 miliardy EUR do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa zapojilo 69 000 organizácií. To sú hlavné zistenia výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2015, ktorú zverejnila Európska komisia. Výsledky svedčia aj o tom, že program je na ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 4 milióny ľudí v období rokov 2014 až 2020.

V roku 2015 sa program Erasmus+ ešte viac rozšíril, a to vďaka tomu, že po prvý raz mohli inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyslať do krajín mimo Európy a z týchto krajín prijať viac než 28 000 študentov a pracovníkov. Prvé tri priečky spomedzi krajín, ktoré najviac študentov vysielajú, patria stále Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov programu Erasmus+ patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Spätná väzba od účastníkov potvrdzuje, že čas strávený v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je čas strávený užitočne: 94 % respondentov uviedlo, že si zlepšili zručnosti, a 80 % cíti, že ich kariérne príležitosti sa zvýšili. Jednému z troch študentov, ktorí vďaka programu Erasmus+ odišli do zahraničia na stáž, ponúkne hostiteľská spoločnosť pracovné miesto.

infografika: Erasmus+

Uverejnenie tejto správy prichádza v čase kampane, ktorá sa spúšťa pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus (od roku 2014 nazývaného Erasmus+ vďaka širšej škále príležitostí, ktoré využíva viac ľudí). V roku 2017 budú prebiehať podujatia na európskej, národnej i miestnej úrovni, ktoré majú zviditeľniť pozitívny vplyv programu Erasmus tak na jednotlivcov, ako aj na spoločnosť ako celok, a zároveň poskytnúť všetkým zúčastneným príležitosť na diskusiu o tom, ako by sa mal program vyvíjať v budúcnosti. Za uplynulých 30 rokov pomohol program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami nielen piatim miliónom študentov, učňov a dobrovoľníkov, ale podporil výmenu aj medzi pracujúcimi ľuďmi a mládežou, čo celkovo predstavuje 9 miliónov ľudí.

infografika: Erasmus+

Pri príležitosti osláv 30. výročia programu sa v priebehu roka 2017 uskutočnia naprieč Európou mnohé podujatia. Ich súčasťou bude hlavné podujatie, ktoré bude prebiehať v júni v Európskom parlamente.

Ďalšie informácie


Erasmus+
(výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2015; prehľad; videoklipy; osobné skúsenosti; infografika)

Zdroj: Tlačová správa EK z 26. 1. 2016

Fotozdroj: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/resources

Kliknutím na infografiku zobrazí sa v plnom rozlíšení

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač