Prvá univerzitná komunitná záhrada na Slovensku

02. 01. 2017

Komunitná záhrada: pôvodný priestorUniverzita Komenského v Bratislave (UK) sa chystá vybudovať  v tomto roku prvú univerzitnú komunitnú záhradu na Slovensku. Projekt Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) vyrastie v areáli fakulty – na bratislavských Mlynských luhoch 4. Bude určený primárne pre študentov a zamestnancov FSEV UK.

Realizácia prvej komunitnej univerzitnej záhrady na Slovensku bude úzko prepojená s výučbou – s kurzom komunitná psychológia, ktorý FSEV UK ponúka svojim študentom v letnom semestri 2016/2017.

Čo je komunitná záhrada

Cieľom komunitných záhrad je poskytnúť určitej komunite možnosť dopestovať si vlastné plodiny (ovocie, zeleninu, bylinky atď.), resp. skrášliť prostredie kvetinovou výsadbou či vybudovaním spoločnej relaxačnej či inej zóny. Komunitné záhrady poskytujú okrem prístupu k spoločne dopestovanej úrode aj participáciu na aktivitách, prostredníctvom ktorých sa budujú a upevňujú vzťahy v komunite i vzťahy k životnému prostrediu.

Čo ponúka tento projekt a kedy sa bude realizovať

O tom, čo v komunitnej záhrade pri FSEV UK vyrastie, rozhodnú samotní študenti a zamestnanci fakulty. „Projekt ponúka jedinečné možnosti pre kultúrne i spoločenské podujatia, vzdelávacie a výskumné aktivity, ako aj priestor pre pasívny aj aktívny oddych zamestnancov i študentov priamo v areáli univerzity,“ hovorí autorka projektu doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., zo FSEV UK. Komunitná záhrada je aktuálne v štádiu plánovania a identifikácie potrieb, realizácia začne s nástupom pestovateľskej sezóny a začiatkom letného semestra 2016/2017. Projekt bude financovaný z viacerých grantov, avšak nosnou časťou bude dobrovoľnícka práca.

„Projekt komunitnej záhrady je jedným zo spôsobov, ako na fakulte prepájame vzdelávanie s výskumom a aplikujeme v lokálnej komunite medzinárodne uznávaný výskum. Myšlienku vybudovania komunitnej záhrady priniesla doc. Kanovská Halamová už spolu s prvým ročníkom medzinárodnej konferencie Komunitná psychológia v roku 2014. Až po dvoch rokoch zdolávania administratívno-organizačných prekážok prichádzame k implementácii, a to aj vďaka podpore univerzity, no najmä zanieteniu a podpore zo strany fakulty a jej zamestnancov,“ vyzdvihuje dekanka FSEV UK doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Vyjadrenie rektora Univerzity Komenského k projektu

Iniciatívu FSEV UK na vybudovanie komunitnej záhrady vítam nielen ako botanik, ale aj ako rektor UK, pretože takéto spoločné dielo dáva užitočným a príťažlivým spôsobom možnosť zušľachtenia nášho pracovného, študijného i životného prostredia, ale poskytuje aj priestor na živú bezprostrednú komunikáciu a spoločné i spoločenské aktivity, ktorých v dobe populárneho trávenia času na internete a sociálnych sieťach nikdy nie je dosť, vyzdvihol fakultnú aktivitu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK. „Budem rád, ak sa tento pozitívny príklad stane úspešnou komunitnou premiérou a motiváciou pre ďalšie univerzitné, ale aj mimouniverzitné kolektívy na Slovensku,“ dodáva rektor univerzity.

Informácie nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave.

Spracovala a uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
projekty, sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač