Prvé slovenské gymnázium

02. 01. 2017

Podľa  novej publikácie historika Vladimíra Sklenku, prvé slovenské gymnázium bolo založené v Banskej Bystrici. Ako uvádza autor publikácie, jeho vznik ešte pred gymnáziom v Revúcej dokazujú mnohé archívne materiály. Pre odbornú verejnosť možno známy fakt, no v školských učebniciach sa doteraz nespomína.

 logo Televíznej stanice STV 1(27. 12. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/28; Monika Tuková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Prvé slovenské gymnázium bolo v Banskej Bystrici. V novej publikácii to tvrdí historik Vladimír Sklenka. Jeho vznik ešte pred gymnáziom v Revúcej dokazujú mnohé archívne materiály. Pre odbornú verejnosť možno známy fakt, no v školských učebniciach sa doteraz nespomína."

Monika Tuková, redaktorka: „Revúca, Turčiansky svätý Martin a Kláštor pod Znievom. Tak si mnohí zo školy pamätajú prvé tri slovenské gymnázia. Historik Ján Sklenka však vo novej publikácii tvrdí iné. Prvenstvo kladie katolíckemu gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo už v roku 1852. Teda o desať rokov skôr ako revúcke."

Vladimír Sklenka, historik: „Dôkazy sú jednoznačné. Práve v tejto budove, kde sa nachádzame v novej radnici, na námestí v Banskej Bystrici, bolo slovenské gymnázium schválené aj mestskou radou, odobrené za účasti Štefana Moyzesa. A bola tu schválená aj výstavba novej budovy pre toto slovenské gymnázium."

Monika Tuková: „V monografii tiež uvádza, že v roku 1852 došlo k úplnej výmene profesorského zboru. Maďarských učiteľov nahradili slovenskí a českí profesori."

Vladimír Sklenka: „Bola to jediná inštitúcia, kde sa prepúšťalo kvôli neovládaniu slovenského jazyka, nie naopak, ako bolo vtedy zvykom."

Monika Tuková: „Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej sa však s touto myšlienkou nestotožňuje. Tvrdí, že gymnázium v Banskej Bystrici nebolo slovenské od svojho vzniku."

Lucia Koreňová, Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca: „Gymnázium v Revúcej od svojho vzniku bolo prvým slovenským alebo slovenským, a gymnázium v Banskej Bystrici bolo od tohto roku začiatkom septembra poslovenčené. A v tom ja vidím rozdiel."

Mária Kovalská, historička SAV: „Nový objav to bohužiaľ nie je. Naozaj banskobystrické gymnázium je tým, kde sa prvýkrát začala používať slovenčina ako vyučovací jazyk vo väčšom spektre predmetov."

Monika Tuková: „Hoci teda pre odbornú verejnosť známy fakt, banskobystrické gymnázium medzi prvými gymnáziami v slovenských učebniciach stále absentuje."

Mária Kovalská: „Hranie sa, čo je prvé, čo je druhé, patrí možno do nejakých Guinnessových rekordov, pre historika je vlastne dôležité vidieť kontext, v ktorom takéto školy pôsobili. To je dôležité, aby každá jedna mala také spracovanie vo forme monografie."

Monika Tuková: „Zaradenie banskobystrického gymnázia aj do slovenských učebníc tak zostáva prianím. Podľa historika Sklenku by to však zadosťučinilo mnohým jeho predstaviteľom, najmä samotnému zakladateľovi Štefanovi Moyzesovi."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač