SAV ukázala deviatakom, že fyzika nie je postrach

20. 01. 2017

Rozhovor s predsedom Slovenskej akadémie vied prof. Pavlom Šajgalíkom, ktorý nedávno navštívil Základnú školu Turnianska v bratislavskej Petržalke. Okrem toho, že priniesol prebytočné, ale funkčné materiály z jednotlivých ústavov SAV, urobil pre žiakov ukážkovú špeciálnu hodinu fyziky, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

TV Bratislava_logo (17. 1. 2017; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 4/5; Miroslav Mihalík, Silvia Šeptáková)

Silvia Šeptáková, moderátorka: „Okrem prednášky dostali aj dar. Deťom zo Základnej školy Turnianska nedávno prednášal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Bonusom bol dar, ktorý žiakom oživí najmä hodiny chémie, fyziky či biológie."

Miroslav Mihalík, redaktor: „Pán profesor, tak vy ste určite prednášali na rôznych svetových sympóziách, ale aké je to detské publikum?"

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc, predseda Slovenskej akadémie vied: „Je úžasné. Trošku ma mrzelo, že tým, že som prišiel ako cudzí element, tak tá reaktivita detí bola menšia, ako by som očakával. Ale predpokladám, že po takej druhej, tretej hodine by sme to už prelomili."

Miroslav Mihalík: „Vy ste deťom, a priznám sa, že aj nám, dali cenné rady do života. A teraz, pán profesor, čo používať  – žiarovky alebo žiarivky v tom každodennom živote? Lebo napríklad profesor Klaus, bývalý český prezident, akonáhle prišli tie žiarivky na trh, on si nakúpil žiarovky a nechcel sa toho vzdať."

Pavol Šajgalík:  „Tak, to je vec toho osobného prístupu. Ja celkom iste odporúčam používať žiarivky, pretože tá energetická náročnosť je preukázateľne niekoľkonásobne nižšia. Druhý problém, ktorý môže so žiarivkami nastať, tam treba dôsledne dodržiavať ich odovzdávanie do recyklačných miest, pretože žiarivky so sebou prinášajú ten problém, že väčšina tých plynov, ktoré sú vo vnútri žiariviek, obsahujú isté malé množstvo ortuti a tá ortuť je, samozrejme, pre životné prostredie nebezpečná. A dokonca ortuť v tej elementárnej podobe je dosť vážne nebezpečná. Takže jediné obmedzenie tých žiariviek je v tej recyklácii. Ale ja by som na to použil iný príklad, ktorý rád používam, lebo ja sa zaoberám keramikou. Viete, aj porcelánový riad sa ľudia museli naučiť používať. Predtým mali železné riady a mohli sa s nimi biť po hlave, ale ten porcelánový riad jednak bol drahší, bol krajší a museli sa s ním naučiť pracovať. A takisto aj so žiarivkami."

Miroslav Mihalík: „Pán profesor, na záver ja sa vám priznám, že fyzike som vďačný za to, že som si predĺžil mladosť, lebo jeden ročník som si pre úspech zopakoval na tej strednej škole. Ale musí mať aj slávny vedec vždy jednotky z fyziky, či na tej základnej alebo na tej strednej?"

Pavol Šajgalík: „Asi som mal. Ale to, čo je podstatné je, že ten človek v sebe nájde tú radosť z toho poznania. Ja som mal veľa spolužiakov, ktorí buď mali jednotky a fyzikou alebo vedami sa neživia. A mal som aj veľa spolužiakov, ktorí boli na úrovni trojkárov z týchto predmetov a dnes sú to vynikajúci vedci. Čiže tam priama úmera, bohužiaľ, neplatí."

Michaela Platznerová, hovorkyňa MČ Petržalka: „Pán profesor nás poctil svojou návštevou z veľmi jednoduchého dôvodu. V rámci vyraďovania nie že prebytočných, ešte funkčných materiálov zo Slovenskej akadémie vied z jednotlivých ústavov nám ponúkli takúto možnosť, že by to darovali niektorej z našich škôl do špecializovaných učební. Na čo, samozrejme, sme zareagovali tak, ako sme zareagovali  – otvorili sme veľkú náruč a pána profesora sme veľmi radi prijali. A okrem toho, že priniesol tieto dary, tak prišiel a navštívil naše deti a spravil im takú ukážkovú špeciálnu hodinu fyziky, ktorá, si myslím, že sa stretla s veľkým záujmom, nakoľko pán profesor použil veľmi jednoduché a názorné ukážky. A dokonca vysvetlil našim žiakom, že aké veľmi dôležité je to, čo my robíme ako samospráva a to je to, že šetríme elektrickú energiu výmenou všetkých svietidiel na školách. A myslím si teda, že to bolo veľmi podnetné."

Miroslav Mihalík: „Neviem, či sa dá povedať, že fyzika sa dá milovať, ale majú petržalské deti radi fyziku?"

Michaela Platznerová: „No ja som ju veľmi rada nemala, musím sa priznať, ale po tejto prednáške som si ju trošičku obľúbila a konečne som pochopila, ako to v rámci prúdenia elektrónov a podobne funguje. Takže ospravedlňujem sa našej učiteľke fyzikárke, ale teda naozaj, je tam veľa zaujímavých vecí a myslím si, že keď aj naši učitelia, aj naši žiaci si nájdu takúto spoločnú zaujímavú reč, tak naozaj čokoľvek môže byť pre ne podnetné."

Miroslav Mihalík: „Pre teba čo bolo najzaujímavejšie na tejto fyzikálnej prednáške?"

David, ZŠ Turnianska: „No pre mňa bolo najzaujímavejšie to, tam aj tie vzorce a to, že som sa naučil niečo nové a tak."

Miroslav Mihalík: „Fyzika počas tvojho štúdia tu na základnej škole je takým koníčkom?"

David, ZŠ Turnianska: „Aj áno."

Miroslav Mihalík: „A čo ťa na tej fyzike tak najviac berie alebo tak najviac zajíma?"

David, ZŠ Turnianska: „Tie mená tých osobností a tie vzorce."

Ema, ZŠ Turnianska: „Mne sa páčilo, ako sme rozprávali o tom svetle a ako sa spotrebováva tá elektrina, že najekologickejšie sú tie diódy. A aj tá poistka bola zaujímavá na konci, že ako funguje, ako nám zachraňuje domácnosť."

Miroslav Mihalík: „Milí mladí priatelia, určite budete so mnou súhlasiť, že to bola veľmi zaujímavá hodina fyziky. A my touto cestou želáme všetkým petržalským deviatakom úspešný rok 2017."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač