Slovenská a česká expedícia prírodovedcov už pracuje v Antarktíde

30. 01. 2017

Vedecká expedícia pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne, na  ktorej sa partnersky spolupodieľa aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, sa bezpečne dopravila na polárnu stanicu J. G. Mendela, ktorá je účelovým pracoviskom MU v Brne.

expedícia
V piatok dňa 20. 1. 2017, približne o tretej hodine rannej miestneho času, prírodovedci po zdĺhavom čakaní konečne odleteli z južnej Patagónie na vojenskom lietadle Hercules C-130, z mesta Río Gallegos, na argentínsku polárnu stanicu Marambio. „Skorší odlet nebol možný, pretože sa nad Weddellovým morom viac ako 10 dní nachádzala veľmi málo pohyblivá tlaková níž, s priemerom viac ako 1000 km. Let mal medzipristátie v meste Ushuaia, ktoré sa niekedy príznačne nazýva aj „koncom sveta“, pretože južnejšie je už len Antarktický kontinent,“ konštatoval prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Po 10 minútach pristátia na stanici Marambio, expedícia odletela z ostrova Seymour vrtuľníkom Mi-171 Hip na vedľajší ostrov Jamesa Rossa, na českú polárnu stanicu. Na stanici už čakali ďalší štyria členovia expedície, ktorí sem
priplávali na palube čílskeho ľadoborca niekoľko dní skôr.

prof. Martin BačkorDve hodiny po príchode hlavnej skupiny na stanicu prileteli aj zástupcovia medzinárodnej inšpekcie, prebiehajúcej pod záštitou Komisie pre ochranu životného prostredia Antarktídy, v rámci tzv. Antarktického zmluvného systému. Inšpekcia prebehla bez akýchkoľvek problémov, pričom stanica J. G. Mendela bola veľmi pozitívne hodnotená z hľadiska vysokej miery využívania obnoviteľných zdrojov energie a použitia moderných technológii,“ zhodnotil prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

Aktuálne je už polárna stanica v plnej prevádzke a prírodovedci sa venujú práci v teréne, najmä odberu vzoriek prírodnín a zberu údajov, ktoré zaznamenávali vedecké prístroje počas poslednej sezóny.

Informácie a foto nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
biologické vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Posledné prípravy na odlet do Antarktídy

Tlač