Slovenský vedec zjednodušil výskum

03. 01. 2017

Slovenský vedec pomohol vyvinúť systém na urýchlenie výskumu po celom svete. Biochemický výskum je doslova brzdený tým, že pri mnohých analýzach a experimentoch nie sú známe látky, s ktorými majú vedci dočinenia. Metóda splash identifikuje neznámu zlúčeninu pomocou Google za menej ako sekundu. Výsledky výskumu zaregistroval aj prestížny vedecký časopis Nature Biotechnology.

Televízna stanica STV 1_logo(28. 12. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/26; Elena Senková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenský vedec pomohol vyvinúť systém na urýchlenie výskumu po celom svete. Metóda splash vyhľadáva chemické zlúčeniny pomocou internetového vyhľadávača Google. Výsledky výskumu si všimol aj prestížny vedecký časopis Nature Biotechnology. Za posledných štrnásť rokov je to prvýkrát, čo v ňom publikoval vedec zo slovenskej inštitúcie."

Elena Senková, redaktorka: „Metóda splash identifikuje neznámu zlúčeninu pomocou Google za menej ako sekundu."

Vladimír Pätoprstý, vedúci analytického oddelenia, Chemický ústav SAV: „Na svete je známych okolo sto miliónov takýchto látok, a nie je v ľudských silách jednotlivca, aby to všetko vedel."

Robert Mistrík, chemik, HighChem s.r.o.: „Je extrémne dôležité poznať identitu neznámych látok. Biochemický výskum je doslova brzdený tým, že nevieme pri mnohých analýzach, pri mnohých experimentoch, pri mnohom výskume nevieme, s akými látkami máme dočinenia."

Elena Senková: „Vedci najprv odmerajú presnú hmotnosť chemickej zlúčeniny a jej fragmentov. Hmotnostné spektrum molekuly je jedinečné, rovnako ako ľudský odtlačok prsta."

Robert Mistrík: „Hmotnostné spektrum v zakódovanej podobe vložíme do Google, vyhľadáme to a Google nám našiel, že to bol kofeín. Toto sú spektrá, hmotnostné spektrá kofeínu. Tu je chemická štruktúra kofeínu a jeho takzvané fragmenty."

Elena Senková: „Rýchle vyhľadávanie neznámej látky je dôležité vo viacerých oblastiach. V biomedicínskom výskume uľahčí diagnostiku a výskum chorôb."

Robert Mistrík: „Jednou z nich je napríklad kontrola potravín. My chceme vedieť, či v potravinách sa nenachádzajú toxické látky. Podobné je to v životnom prostredí. Keď sa vyskytne úhyn rýb, potrebujeme vedieť, aká toxická látka to spôsobila."

Elena Senková: „Aj doteraz mali vedci k dispozícii databázy hmotnostných spektier. Boli však rôzne. Mistríkov tím zjednotil asi jeden a pol milióna spektier."

Vladimír Pätoprstý: „Každý výrobca si spravil svoj vlastný štýl týchto databáz, to znamená, nedali sa prehľadávať všetky databázy naraz. Mnohé boli komerčné. Keď má človek málo peňazí, tak vlastne sa k tomu nedostane. Nakoľko sa tieto databázy zjednotili, tak hociktorý vedec z celého sveta cez Google, to znamená textový vyhľadávač si môže tieto obrázkové spektrá vyhľadať."

Elena Senková: „Podľa Mistríka nová metóda identifikácie látok otvára priestor novým objavom. Aj keď je splash novinkou na trhu, už ju používajú vedci po celom svete. Projekt totiž vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci akademikov z Nemecka, Spojených štátov či Japonska."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy, biologické vedy, inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Pátranie po bunkách
Slovensko: Látky v našom tele

Tlač