Spolupráca slovenských a čínskych archeológov

20. 01. 2017

Slovenskí archeológovia uzavreli dohodu o spolupráci s kolegami z Číny, ktorá sa týka výmeny informácií a spoločných publikácií. Mali by pomáhať aj pri výskumoch v areáli v meste Si an. Ako potvrdil riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay, rozsiahly areál v meste Si an skúmajú odborníci desiatky rokov aj za pomoci archeológov zo zahraničia. Stále je však preskúmaná len malá časť.

Rozhlasová stanica Regina_logo(17. 1. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 8/14; Jana Obrancová, Ctibor Michalka)

Ctibor Michalka, moderátor: „Čínsku terakotovú armádu možno budú odkrývať aj slovenskí archeológovia. Naši odborníci sa s kolegami z Číny už stretli a uzavreli aj dohody o spolupráci, nateraz len v rámci výmeny informácií a spoločných publikáciách. Pomáhať by ale mohli aj pri výskumoch v areáli v meste  Si  an."

Jana Obrancová, redaktorka: „Mauzóleum prvého čínskeho cisára Čchiana vzniklo v treťom storočí pred naším letopočtom. Na jeho výstavbe pracovalo po desaťročia vyše sedemstotisíc robotníkov. Areál s rozlohou šesťdesiattri kilometrov štvorcových objavili náhodou roľníci pri kopaní studní v roku 1974. Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV hovorí, že dosiaľ odborníci odkryli len deväť hrobiek."

Karol Pieta, Archeologický ústav SAV: „Sprístupnené sú štyri, na tých ostatných sa pracuje. Tá vlastná úžasná hrobka, ktorá leží pod hlinenou pyramídou vysokou sedemdesiatpäť metrov, tá vlastne ani sa nezačalo ju skúmať. Sú to úlohy pre celé generácie."

Jana Obrancová: „Na ich riešení sa pritom budú možno podieľať aj naši archeológovia. Slovenská strana už v súčasnosti spolupracuje s pekinskými archeológmi. Potvrdil riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay."

Matej Ruttkay,  riaditeľ Archeologického ústavu: „Ich najviac zaujíma práve to obdobie piateho až pätnásteho storočia. Tam je veľa styčných bodov."

Jana Obrancová: „Kontakt ale už naši odborníci nadviazali aj s archeológmi v meste Si  an. Potvrdil Karol Pieta."

Karol Pieta: „Archeologický ústav disponuje pracovnými skupinami, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie archeologických nálezísk a nálezov špičkovou súčasnou technikou, ktorá zaujala čínsku stranu."

Jana Obrancová: „Rozsiahly areál v meste Si an už skúmajú odborníci desiatky rokov aj za pomoci archeológov zo zahraničia. Stále je však preskúmaná len malá časť. Potvrdil riaditeľ Archeologického ústavu Ruttkay.

Matej Ruttkay: „Hrobiek sú tam vlastne stovky. O niektorých vedia, o niektorých nevedia a aj na tých geofyzikálnych prieskumoch sa už celý rad inštitúcií mimo Číny podieľa. Teda radi by sme sa tam aj my dostali."

Jana Obrancová: „O tom, či sa slovenskí archeológovia skutočne budú podieľať na odkrývaní terakotovej armády či hrobky samotného cisára Čchiana, sa rozhodne v najbližších mesiacoch. Dovtedy však s čínskou stranou budú spolupracovať na výmene informácií a spoločných publikáciách a čínski odborníci na jar navštívia aj Slovensko."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, výskum

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač