Veda v CENTRE: Svetelné znečistenie – čo nám hrozí?

16. 01. 2017

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.Pozývame vás do januárovej vedeckej kaviarne na tému: Svetelné znečistenie – čo nám hrozí? Vo štvrtok 26. 1. 2017 o 17.00 hod. vo Vede v CENTRE privítame uznávaného slovenského vedca, biológa a fyziológa prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc., z Katedry živočíšnej fyziológie  a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb.

Svetelná kontaminácia prostredia je definovaná ako neprimerané používanie umelého svetla v noci, ktoré môže mať negatívne dôsledky na ekológiu, biodiverzitu a ľudské zdravie. Pôvodne na jej negatívne aspekty poukazovali najmä astronómovia, avšak v súčasnosti sa množia údaje o negatívnych dôsledkoch svetelnej kontaminácie na ľudské zdravie, najmä v súvislosti s nárastom výskytu rakoviny, neurologických a kardiometabolických chorôb. Umelé svetlo v noci potláča rytmickú produkciu melatonínu, ktorý je hlavným neuroendokrinným signálom prenášajúcim do organizmu informáciu o cykloch svetla a tmy. Tento hormón synchronizuje naše cirkadiánne rytmy, vrátane cyklu spánok-bdenie s prostredím. Škodlivá je najmä modrá časť spektra, obsiahnutá v  bielom studenom svetle,  ktorého použitie v noci by malo byť v noci minimalizované.

Veda v CENTRE 26. 1. 2017 plagát

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

NCP VaT

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, výskum, energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač