Vedci žiadajú väčšiu podporu pre spoločenské a humanitné vedy

18. 01. 2017

Spoločenskí a humanitní vedci zostavením memoranda dávajú najavo, že za stav spoločnosti sú pripravení niesť zodpovednosť. Upozorňujú, že vedecký poznatok a vôbec ľudské poznávanie nie je užitočné len vtedy, keď prináša okamžité ekonomické zhodnotenie, ale je to investícia do ľudí, ktorá je dlhodobo zhodnocovaná a jej výsledky sa ukážu oveľa neskôr.

Televízna stanica STV 1_logo(16. 1. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 7/16; Jana Majeská)

Jana Majeská, moderátorka: „Racionálnu odpoveď na rozmáhajúci sa myšlienkový a hodnotový chaos, skepsu či manipuláciu s informáciami chcú ponúknuť naši spoločenskí a humanitní vedci. Zostavením memoranda dávajú najavo, že za stav spoločnosti sú pripravení niesť zodpovednosť."

Redaktorka: „Na jednej strane sa hovorí, že spoločenské a humanitné vedy sú vedami dvadsiateho prvého storočia. Na druhej strane sa dosť často spochybňujú. Tvrdí jeden z ôsmich autorov memoranda, literárny vedec Peter Zajac. Verejnosť by mala vedieť, že práve vedy ako filozofia, história či sociológia poskytujú porozumenie svetu a možnosť lepšie sa v ňom orientovať."

Peter Zajac, literárny vedec SAV: „Žijeme dnes vo svete, ktorý je v podstate hodnotovo veľmi dezorientovaný, kde to základné porozumenie svetu je veľmi malé, kde sú ľudia zneistení. Myslíme si a to je taká naša prvá odpoveď, že spoločenské a humanitné disciplíny majú nástroje na to, aby mohli ľuďom pomôcť porozumieť výzvam tohto sveta."

Redaktorka: „Vedci memorandom žiadajú väčšiu podporu pre spoločenské a humanitné vedy, pretože aj od nich závisí ako bude vyzerať náš svet o niekoľko rokov."

René Bílik, dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity:  „Chceli sme upozorniť aj na to, že vedecký poznatok a vôbec ľudské poznávanie nie je užitočné len vtedy, keď prináša okamžité ekonomické zhodnotenie, ale je to investícia do ľudí, ktorá je dlhodobo zhodnocovaná a jej výsledky sa ukážu oveľa, oveľa neskôr."

Gabriel Bianchi, vedecký pracovník SAV: „Veľa ľudí si neuvedomuje, že za tými smartfónmi a autíčkami sme stále ešte my, ktorí ich chceme používať. A my sa potrebujeme rozhodnúť, že či vôbec ich chceme a v tomto rozhodovaní nám žiadna technická ani biologická veda nepomôže."

Redaktorka: „Spoločnosť zaplavujú nové technológie, inovácie a množstvo informácií, medzi nimi aj zavádzajúce a nepravdivé. Napríklad aj britský spravodajský kanál BBC vytvoril špeciálny tím, ktorý bude overovať pravdivosť informácií."

Gabriel Bianchi: „Máme pocit, že s tým treba niečo urobiť. Takže sme vztýčili tú zástavu, memorandum, prosím vás, poďme sa o tom rozprávať."

Redaktorka: „Spoločenskí a humanitní vedci sú pripravení viesť otvorený dialóg s verejnosťou aj v rámci svojej komunity."

Emil Višňovský, vedecký pracovník SAV: „Sme otvorení rôznym pozvaniam do médií."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač