Vedecká cukráreň: Slovenský národný korpus

10. 01. 2017

banner k januárovej cukrarni

Pozývame študentov stredných škôl na vedeckú debatu dňa 24. 1. 2017 o 9.00 hod. v CVTI SR na tému Slovenský národný korpus – Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon?

Hosťom v januárovej vedeckej cukrárne, bude  RNDr. Radovan Garabík z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

RNDr. Radovan GarabíkRNDr. Radovan Garabík je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2002 až do súčasnosti pracuje v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Bratislava. Je riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých domácich a medzinárodných projektov a medzi prvým bol aj projekt Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006. V roku 2005 získal Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu).

Slovenský národný korpus je databázou veľkého množstva textov v slovenskom jazyku. Korpus nám pomôže odpovedať na otázky, ktoré najviac trápia dnešnú spoločnosť. Ktoré je najdlhšie slovo v slovenčine? Ktoré slovo začína na (dlhé) „é“? Ako prenikajú anglické slová do slovenčiny? Aké zmeny v slovnej zásobe nastali v posledných desaťročiach? Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky sa dozviete v našej vedeckej cukrárni.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroje:

NCP VaT

http://korpus.juls.savba.sk/rgarabik.html

Rozhovor s autorom a reportáž podujatia budú uverejnené na portáli Veda na dosah

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač