Vláda podporí investorov

23. 01. 2017

Šesť spoločností, z toho dve domáce plánujú na Slovensku preinvestovať takmer 30 miliónov eur. V menej rozvinutých regiónoch by tak malo vzniknúť 400 pracovných miest. K problematike sa vyjadria prognostik Ekonomického ústavu SAV a riaditeľ Podnikateľskej aliancie.

logo Televíznej stanice TA 3(21. 01. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavé správy; 18.30; por. 6/14; Andrej Horváth, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Vláda schválila investičné stimuly pre šesť spoločností. Celkovo by mali od štátu získať takmer desať miliónov eur. Všetky firmy už na Slovensku pôsobia a zamestnávajú najmä vysokokvalifikovaných ľudí. Ekonómovia vítajú, že pomoc sa do veľkej miery týka daňových úľav a nie priamych finančných platieb."

Andrej Horváth, redaktor: „Šesť spoločností, z toho dve domáce plánujú na Slovensku preinvestovať takmer 30 miliónov eur. V menej rozvinutých regiónoch by tak malo vzniknúť 400 pracovných miest."

Peter Žiga (Smer‑SD), minister hospodárstva: „Dva zámery sa týkajú najmenej rozvinutých okresov, dva zámery sa týkajú technologických centier a dva zámery sa týkajú expanzie popredných výrobcov, ktorí na Slovensku už existujú."

Andrej Horváth: „Okrem jednej spoločnosti sa všetky firmy špecializujú na automobilový priemysel. Napríklad výrobe plastových súčiastok, dizajnu či vývoju inovácii. Pôsobia v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ktorým sa investori zvyčajne vyhýbajú."

Vladimír Baláž, prognostik Ekonomického ústavu SAV: „Nejedná sa o nejakých nových investorov, ale tých, ktorí tu už majú výroby a rozširujú. To je znamenie, že tí investori sú tu spokojní, že sa im tu páči. Zrejme to podnikateľské prostredie nie je tak zlé, ako sa často hovorí."

Andrej Horváth: „Dobrou správou je podľa ekonómov to, že pomoc je do veľkej miery zameraná na daňové úľavy a nie priame finančné stimuly. Aj napriek tomu však takéto opatrenia údajne značne deformujú podnikateľské prostredie. Problémom zostáva to, že v súčasnosti ponúka stimuly celá Európa a pokiaľ investor neuspeje v jednej krajine, môže sa presťahovať do inej."

Peter Kremský, riaditeľ Podnikateľskej aliancie: „Otázka je, či Slovensko je odkázané nastúpiť na túto hru, pretože dnes vidíme, že na trhu práce je vyše 40‑tisíc voľných miest a dnes je skôr problém nie tak získať pozemok alebo dobrú lokalitu na investovanie. Skôr je problém nájsť ľudí."

Andrej Horváth: „Automobilový priemysel tvorí v súčasnosti 44 percent slovenského priemyslu a zamestnáva pol milióna ľudí."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Pomoc pre vybrané firmy

Tlač