Výnimočný objav slovenských egyptológov

25. 01. 2017

Výnimočný nález slovenských archeológov v Egypte. Odkryli pohrebisko a obydlia Hyksónov. Neznámy národ vládol v Egypte pred tritisíc rokmi a dodnes je zahalený rúškom tajomstva.

 logo Televíznej stanice STV 1(24. 01. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/23; Elena Senková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Výnimočný nález slovenských archeológov v Egypte. Odkryli pohrebisko a obydlia Hyksónov. Neznámy národ vládol v Egypte pred tritisíc rokmi a dodnes je zahalený rúškom tajomstva."

Elena Senková, redaktorka: „Slovenskí egyptológovia spolu s poľskými kolegami skúmajú lokalitu Tell el‑Retábí deväť rokov. Zatiaľ posledná výprava v máji 2016 mala dramatický spád. Pre problémy so získaním bezpečnostných povolení mohli archeológovia kopať len osem dní. Napriek tomu sa im podarilo objaviť niekoľko hrobov z druhého prechodného obdobia."

Lucia Hulková, archeologička, OREA, Rakúska akadémia vied: „Našli sme nevykradnutý hrob ešte z obdobia, ktoré je medzi egyptológmi ešte stále veľmi diskutované. Nevieme, čo sa vlastne počas tohto obdobia stalo, a preto sú naše výsledky naozaj svetovou, veľmi ako dôležité pre svet egyptológie."

Elena Senková: „Hyksóskeho bojovníka pochovali spolu s dýkou, s drevenou rukoväťou a kamennou hlavicou. Starí Egypťania prezývali Hiksósov Aziati, no historici doteraz nevedia, odkiaľ presne Hiksósovia do Egypta prišli. Uvažujú nad Sýriou, Palestínou či Mezopotámiou. Starí Rimania spájali Hiksósov s Hebrejmi a exodom z Egypta."

Jozef Hudec, egyptológ, ústav orientalistiky SAV: „Hrobky, ktoré tam vykopávame a kostry, ktoré tam sú objavované, tak budeme spolupracovať s rakúskym veľkým grantom európskym pána profesora ..., kde sa bude skúmať DNA. A vlastne na tom základe sa budeme snažiť zistiť, odkiaľ tí Hiksósi vlastne prišli."

Elena Senková: „Hiksósovia sú v súčasnosti chápaní skôr ako nepriatelia Egypta, no výskum slovensko‑poľského tímu ukazuje niečo iné."

Lucia Hulková: „Samotné obdobie, kedy Hyksósovia v Egypte boli, vyzerá mierumilovne. Zatiaľ sme nenašli nejaké veľké deštrukčné horizonty, ktoré by svedčili o tom, že prišla nejaká invázna armáda a všetkých povraždila."

Jozef Hudec: „Okrem toho, že teda priniesli kone a koče, tak priniesli tiež vyspelejšie zbrane. Keď ich vlastne vplyv oslabol, tak aj vďaka týmto novým vplyvom sa egyptská ríša rozrástla a stala takou mohutnou a mocnou. Výsledky výskumu v lokalite Tell el‑Retábí prezentovali Egyptológovia v rámci cyklu prednášok Výpravy do starovekého Egypta. Múzeum mesta Bratislavy ich organizuje šiesty rok a tento ročník predstaví ešte jedenásť prednášok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač