Vyšlo januárové číslo časopisu UK Naša univerzita

25. 01. 2017

obálka časopisu Naša univerzitaVyšlo januárové číslo časopisu Univerzity Komenského Naša univerzita. Dočítate sa v ňom o významných udalostiach a podujatiach na Univerzite Komenského v Bratislave.

 V januárovom čísle sa predstaví ďalší špičkový vedecký tím „Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúra jadra". O jeho aktivitách a výskume je aj rozhovor s vedúcim tímu prof. Fedorom Šimkovicom, ktorý nám prezradil i to, prečo hmotné neutrína zostávajú pre vedu naďalej záhadou.

Dočítate sa aj o multižánrovom študentskom festivale FSEV Fest, ktorý sa v decembri 2016 konal už po deviatykrát, nechýbal ani prezident SR Andrej Kiska.

V článku  Testovanie PISA: Kde sa stala chyba? určite si prečítajte komentáre odborníkov z UK, ktorí sa k tejto téme vyjadrili za matematiku, slovenčinu a prírodné vedy.

O budúcnosti slovenského lekárenstva i o jeho súčasnej situácii, pod ktorú sa negatívne podpísal aj zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach z roku 2011, priniesla redakcia rozhovor  s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukeľom, absolventom Farmaceutickej fakulty UK, ktorý nájdete na  str. 28 – 29.

Vďaka finančnej podpore od Ing. Viliama Sedlára vznikla iniciatíva s cieľom oceniť ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblasti genetiky, teda v oblasti, ktorej „reštart“ na Slovensku bol možný aj vďaka Ludmile Sedlárovej-Rabanovej. Komisia z viacerých kandidátov vybrala ako prvú laureátku ceny Dr. Silviu Bágeľovú-Polákovú z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV. Ocenenie získala „za významný príspevok k odhaleniu vzťahu molekulárnych mechanizmov opravy poškodení DNA s meiotickým delením a tvorbou genetickej diverzity“ publikovaný v práci Poláková a kol. (2016).Tento článok si môžete prečítať na stránke 15.

Viac informácií už v samotnom časopise Naša univerzita

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač