Zo Slovenska odchádzajú mladí vzdelaní ľudia

17. 01. 2017

Inštitút finančnej politiky, ktorý pracuje pri Ministerstve hospodárstva SR, zverejnil údaje, podľa ktorých každý desiaty absolvent, ktorý na Slovensku vyštudoval na vysokej škole, odchádza do zahraničia. Z tristotisíc ľudí, ktorí za pätnásť rokov odišli do zahraničia, sa do minulého roka vrátila domov na Slovensko približne polovica.

Televízna stanica STV 1_logo(15. 1. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 6/21; Simona Blehová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Každý desiaty absolvent, ktorý na Slovensku vyštudoval na vysokej škole, odchádza do zahraničia. Z lekárskych fakúlt, ale aj z niektorých technických škôl, dokonca odchádza každý piaty absolvent. Ide o štátne školy, ktoré vyštudovali za verejné peniaze. Údaje zverejnili Inštitút finančnej politiky, ktorý pracuje pri ministerstve financií. Analytici pracovali s údajmi o zdravotnom poistení, ktoré sú presnejšie ako napríklad prihlasovanie sa na trvalý pobyt."

Simona Blehová, redaktorka: „Práve lekári sú najpočetnejšou skupinou absolventov, ktorí sa rozhodnú opustiť Slovensko."

Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice: „Určite lepšie pracovné podmienky, si myslím, a plat, to je asi také základné. V zahraničí je to jednoznačne lepšie."

Študent Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice: „Ja viem, že je to niekedy také lákavejšie pre nich, aj kvôli tomu finančnému ohodnoteniu a tak, ale treba byť trošku aj taký patriot a ostať tu, si myslím."

Eliška Kubíková, prodekanka Lekárskej fakulty UK v Bratislave: „Keď viete, že niekto je úspešný vo svete, tak to pre našu krajinu, jednak môžeme byť teda na toho dotyčného hrdí, ale je to škoda, že ten jedinec nepôsobí v Slovenskej republike."

Simona Blehová: „Odísť sa rozhodla aj Zuzana. Po skončení medicíny si našla prácu vo Švajčiarsku. V nemocnici vo švajčiarskom St. Gallen pracuje dva roky a minimálne zatiaľ sa vrátiť neplánuje."

Zuzana Demočková, lekárka (telefonát): „Tu má lekár veľa času na pacienta, môže sa s ním dlhšie rozprávať. Čo sa týka vybavenia, tak to je podľa mňa až neporovnateľné. A vysoká životná úroveň, to musím fakt potvrdiť. Samozrejme, človek niečo preto aj obetuje, necháva na Slovensku všetkých kamarátov, musí sa vysporiadať s cudzím jazykom na začiatku a vôbec to nie je také ľahké."

Simona Blehová: „Inštitút finančnej politiky zistil, že nie každý napokon za hranicami aj zostane. Z tristotisíc ľudí, ktorí za pätnásť rokov odišli do zahraničia, sa do minulého roka vrátila domov na Slovensko približne polovica. Vrátil sa aj Martin Chudý. Postdoktorandské štúdium si urobil vo Viedni, aj na univerzite v Cambridge. Mladý vedec prišiel späť na Slovensko najmä z rodinných dôvodov."

Martin Chudý, vedec: „Teraz, keď som tu, tak vidím, že sú tu možnosti a celkom bohaté možnosti aj na Slovensku, ako sa dá realizovať. A hlavne teraz, čo sa podporujú startupy, tak aj na Slovensku aj vo vede sa dá v podstate nájsť nejaké tie cestičky, ako si financovať svoje projekty. Do budúcnosti to vidím pozitívne, že niečo sa tu môže aj v tej vede podariť."

Simona Blehová: „Martin Chudý uvažuje, že na Slovensku ostane aj viac rokov. Okrem rodiny zaváži i to, či sa mu podarí nájsť peniaze na jeho projekty. Sústrediť sa chce na virtuálne elektrárne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vysoké školy, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač