Banskobystrický kraj prišiel o eurofondy

18. 10. 2017

Banskobystrický samosprávny kraj prišiel za posledné štyri roky o značnú časť peňazí z eurofondov. Okrem toho znížil hodnotu svojho majetku a menej investuje. Podľa analýzy inštitútu INEKO je najhoršie hospodáriacim krajom spomedzi všetkých.

logo Televíznej stanice STV 1(17. 10. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 16/26; Marek Pivoluska/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Banskobystrický samosprávny kraj prišiel za posledné štyri roky o značnú časť peňazí z eurofondov. Okrem toho znížil hodnotu svojho majetku a menej investuje. Podľa analýzy inštitútu INEKO je najhoršie hospodáriacim krajom spomedzi všetkých."

Marek Pivoluska, redaktor: „Banskobystrický samosprávny kraj sa v poslednom volebnom období pripravil o možnosť čerpať desiatky miliónov eur z eurofondov. Najskôr stopol niektoré projekty, o štyri milióny eur prišli napríklad Domovy sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske a v Lučenci. Vedenie kraja nepodpísalo ani šesť miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu cesty Sucháň ‑ Čebovce. Kraj ju následne zaplatil z vlastného rozpočtu. Napokon prišla župa aj o možnosť čerpať zhruba dvadsať miliónov eur na opravu ciest, pretože inšpektorát práce zistil u pracovníkov kraja nelegálne zamestnávanie."

Viliam Páleník, ekonóm SAV, odborník na eurofondy (telefonát): „Odmietnuť eurofondy, nečerpať ich, nepodpísať zmluvy pre podriadené organizácie, ktoré sú už aj rozbehnuté, to škodí kraju, to škodí celej spoločnosti."

Marek Pivoluska: „Banskobystrický samosprávny kraj napriek tomu hodnotí svoje hospodárenie za uplynulé štyri roky pozitívne. Vedenie vyzdvihlo najmä opravu ciest či znižovanie dlhu."

Michaela Piliarová, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja: „Počas tohto funkčného obdobia sme úsekovo zrekonštruovali tristo kilometrov ciest, čo je najviac v histórii kraja. Pri tom všetkom sme kraj nezadlžili ani o jediné euro, práve naopak dlh kraja sme znížili až o tridsaťdeväť miliónov eur."

Marek Pivoluska: „Kraj však dostal oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu za posledné štyri roky o osemdesiatštyri miliónov eur viac. Tretí sektor hospodárenie Banskobystrického kraja kritizuje, keďže napriek vyšším príjmom od štátu znížil hodnotu majetku o desiatky miliónov eur. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO ho vo svojom rebríčku vyhodnotil ako najhoršie hospodáriaci spomedzi všetkých krajov."

Matej Tunega, spolupracovník INEKO (telefonát): „Negatívne hodnotíme, že k znižovaniu dlhu došlo do značnej miery aj vďaka utlmeniu kapitálových výdavkov. To znamená, že kraj menej investuje do obnovy svojho majetku. V ostatných krajoch dochádza k ... buď v o dosť menšej miere alebo vôbec."

Michaela Piliarová: „Na výsledky tejto správy nemá význam odborne reagovať. Už na prvý pohľad je vyslovene tendenčná a politicky orientovaná proti BBSK."

Marek Pivoluska: „Banskobystrický kraj si oproti predchádzajúcemu vedeniu pohoršil aj v otázke transparentného hospodárenia."

Michal Piško, Transparency International Slovensko: „V prípade Banskobystrického samosprávneho kraja to zverejňovanie zmlúv je asi na úrovni päťdesiatich percent nášho hodnotenia. Došlo v niektorých indikátoroch k zhoršeniu, či už teda ide o to, že prestali zverejňovať tie zápisnice z obchodných verejných súťaží pri predaji a prenájme majetku, alebo prestali zverejňovať zápisnice zo zastupiteľstiev."

Marek Pivoluska: „Príkladom netransparentnosti je aj nedávno kritizovaná súťaž na rekonštrukciu ciest za osem a pol milióna eur, ktorú kraj rozdelil na pätnásť zákaziek, pričom väčšinu z nich vyhrala za pochybných okolností jedna firma. Po medializácii však spoločnosť od zmlúv odstúpila."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač