Bez peňazí na výskum

02. 10. 2017

Niektoré vedecké výskumy sú od októbra ohrozené. Agentúra na podporu vedy a výskumu, ktorá každoročne vypisuje výzvy na projekty, zatiaľ nevypísala žiadnu. Ministerstvo školstva sa bráni, že uchádzači budú môcť o finančné prostriedky súťažiť v najbližších dňoch. Kým sa ale vedci k peniazom dostanú, prejde takmer rok. Dôvodom je zdĺhavá byrokracia.

logo Televíznej stanice TA 3(01.10.2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 8/15; Lucia Lukušová/Gabriela Marchevská)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Niektoré vedecké výskumy sú od októbra ohrozené. Agentúra na podporu, ktorá každoročne vypisuje výzvy na projekty, zatiaľ nevypísala žiadnu. Ministerstvo školstva sa bráni, že uchádzači budú môcť o finančné prostriedky súťažiť v najbližších dňoch. Kým sa ale vedci k peniazom dostanú, prejde takmer rok. Dôvodom je zdĺhavá byrokracia."

Lucia Lukušová, redaktorka: „V priebehu štyroch rokov sa v toto laboratóriu podarilo tímu odborníkov zefektívniť výrobu niektorých liečiv. V praxi to znamená, že cena niektorých liekov môže byť nižšia a ich výroba ekologickejšia. Bez finančných prostriedkov z grantov je ale ohrozená ďalšia existencia vedeckých pracovníkov."

Tibor Peňaška, doktorand Prírodovedeckej fakulty UK: „Je to v podstate taká naša nevyhnutnosť, lebo dennodenne pracujeme s chemikáliami, s katalyzátormi, s rozpúšťadlami, ktoré treba nakupovať. Ďalej je to prístrojové, prípadne softvérové vybavenie."

Lucia Lukušová: „Štvorročný projekt v hodnote 130‑tisíc eur hradený z Agentúry na podporu výskumu a vývoja skončil a novú výzvu zatiaľ nevypísali. Keďže vysoká škola na tento výskum peniaze nemá, nevedia, čo bude ďalej."

Radovan Šebesta, vedúci tímu, Prírodovedecká fakulta UK: „Máme viacero projektov, ale tieto veľké projekty z APVV sú výrazná časť z toho, v našom prípade je to skoro viac ako polovicu, takže nás to výrazne zasiahne."

Lucia Lukušová: „Vyzerá to tak, že od októbra bude vedecký tí šetriť nielen na nákupe chemikálii a nových prístrojov, ale doktorandi sa nebudú môcť zúčastňovať ani na zahraničných konferenciách. Ministerstvo školstva sa bráni, že postupuje v zmysle zákona a sľubuje vypísanie novej výzvy v najbližších dňoch."

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (text v obraze): „Nová verejná výzva na prekladanie žiadosti na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky bude vyhlásená na výročnej konferencii dňa 3. októbra 2017. V rámci svojho príhovoru ju vyhlási ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová."

Lucia Lukušová: „Pre zdĺhavú byrokraciu sa ale vedci k peniazom tak skoro nedostanú. Odborníci hovoria, že pre finančné problémy nemôže v laboratóriách pracovať viac vysokoškolákov, aby si teoretické vedomosti ešte počas štúdia overili v praxi."

Tibor Peňaška: „Keď chceme motivovať mladých ľudí k tomu, aby neodchádzali za hranice, tak tomu prislúcha aj určité adekvátne mzdové ohodnotenie do budúcna."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač