Cena za transfer technológií na Slovensku

12. 10. 2017

V Centre vedecko-technických informácií SR udelili Cenu za transfer technológií na Slovensku už po piatykrát. Ide o ocenenie najlepších inovatívnych technológií, ktoré sa dajú uplatniť v praxi.

Rozhlasová stanica Regina - logo(11. 10. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 15:00; por. 4/4; Matej Baránek)

Matej Baránek, moderátor RTVS: „Cenu za transfer technológií na Slovensku si dnes v Bratislave prevzali 4 ľudia. Podľa Silvestra Sališa z Centra z vedecko-technických informácií je súťaž zameraná na inovatívne myšlienky, ich pôvodcov a pracoviská, na ktorých vznikajú. Podstatou je prepojenie výskumu s praxou, ktoré prezentuje pojem transfer technológií."

Silvester Sališ z Centra z vedecko-technických informácií: „Cena za transfer technológií je cena, ktorú udeľujeme piatykrát. Ide o ocenenie najlepších inovatívnych technológií, ktoré majú možnosť uplatniť sa v praxi, ich pôvodcov, ďalej centier transferu technológií, ktoré sa starajú o to, aby sa tieto technológie dostali do praxe."

Matej Baránek: „V kategórii Inovácia sa stala víťazom kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej autor Patrik Jakubčin a Jozef Uličný. Inovácia je určená pre lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie. Cenu v kategórii Inovátor získala Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V kategórii Pracovisko transferu technológií porota ocenila Annu Arvaiovú z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácia v Košiciach."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
inovácie, technológie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač