Dunajský kompas pomôže migrantom

27. 10. 2017

Na Slovensku bude fungovať nadnárodný portál pre migrantov. Do projektu Dunajský kompas sa zapojilo osem krajín dunajského regiónu, podieľa sa na ňom aj Slovenská akadémia vied. Najmä legálnym migrantov má priniesť ucelené informácie o tom, ako si vybaviť všetky povolenia.

logo Televíznej stanice STV 1(26. 10. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/27; Elena Senková/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na Slovensku bude fungovať nadnárodný portál pre migrantov. Do projektu Dunajský kompas sa zapojilo osem krajín dunajského regiónu, podieľa sa na ňom aj Slovenská akadémia vied. Najmä legálnym migrantov má priniesť ucelené informácie o tom, ako si vybaviť všetky povolenia."

Elena Senková, redaktorka: „Aké má pacient práva, aká je verejná doprava aj to, aké sú podmienky na podnikanie v Slovinsku, Nemecku, Chorvátsku, ale aj na Slovensku. Nadnárodná informačná platforma má slúžiť nielen migrantom, ale aj inštitúciám, ktoré majú migrantom pomáhať. Cieľom je, aby sa migranti ľahšie uplatnili na trhu práce v dunajskom regióne."

Boris Divínsky, etnológ, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied: „Tento projekt čiastočne pokrýva aj utečencov, ale to nie je dominantná stránka. Ide o legálnych migrantov, ktorí buď prichádzajú, alebo už tu žijú dlhšie a majú rôzne problémy s informáciami. Nevedia sa dopátrať na jednom mieste konkrétne informácie alebo musia obehávať strašne veľa inštitúcií, aby získali sumu potrebných informácií."

Elena Senková: „Vlani Slovensko registrovalo deväťdesiattritisíc legálnych prisťahovalcov, päťdesiatdvatisíc z nich boli občanmi Európskej únie. Informácie o každej krajine budú viacjazyčné. Slovenská časť portálu bude okrem angličtiny preložená aj do ukrajinčiny, srbčiny a vietnamčiny."

Boris Divínsky: „Z Ukrajiny desaťtisíc legálne s povolením na pobyt, najväčšia komunita, ktorá nie je z členských krajín Európskej únie, a potom je práve druhé Srbsko, tretie Rusko. Práve štvrtý je Vietnam, potom je Čína, Kórea a ako siedmy v poradí je Irán."

Martina Bofulin, Inštitút pre migráciu Slovinskej akadémie vied: „Portál by mal byť spustený v júni až septembri 2018. Teraz budeme webovú stránku testovať v štyroch mestách - v rakúskom Grazi, slovinskej Ľubľane, v chorvátskom Záhrebe a nemeckom Mníchove."

Elena Senková: „Medzinárodný projekt ôsmich krajín stál jeden a pol milióna eur a je financovaný z Dunajského transnárodného programu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
projekty, informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač