Ekologický Armagedon

20. 10. 2017

Takto nazvali nemeckí vedci situáciu po rozsiahlom výskume hmyzu. Z hrôzou totiž zistili, že za posledných dvadsaťpäť rokov sa znížilo množstvo lietajúceho hmyzu až o sedemdesiatpäť percent. Len počet motýľov sa znížil o polovicu.

logo Televíznej stanice JOJ(19. 10. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 12/23; Aneta Parišková, Dárius Haraksin / Aneta Parišková, Dárius Haraksin)

Aneta Parišková, moderátorka: „Ekologický Armageddon. Takto nazvali nemeckí vedci situáciu po rozsiahlom výskume hmyzu. Z hrôzou totiž zistili, že za posledných dvadsaťpäť rokov sa znížilo množstvo lietajúceho hmyzu až o sedemdesiatpäť percent. Len počet motýľov sa znížil o polovicu."

Dárius Haraksin, moderátor: „Aj keď si možno teraz poviete, že otravného hmyzu teraz bude menej, treba si uvedomiť, že tieto stvorenia neexistujú len preto, aby nás otravovali, ale sú nevyhnutnou súčasťou života na zemi. Jedni opeľujú rastliny a tiež slúžia ako potrava pre iné živočíchy."

Aneta Parišková: „Tento prieskum sa robil v Nemecku. Nás samozrejme zaujímalo, či boli podobné výsledky zaznamenané aj u nás na Slovensku. Od entomológa Mareka Semelbauera som sa dozvedela, že k podobnému poklesu dochádza aj u nás, aj keď neexistujú presné dáta."

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., entomológ SAV: „Veľmi dlhý čas sledujeme, teda skúmame hmyz na Slovensku ako faunistický prieskum taký základný pomocou takzvaných ... pascí. No a tým, že toto robíme už veľmi dlhý čas, už asi dvadsať rokov tak vieme, že priemerný počet hmyzu v tej jednej vzorke je výrazne nižší ako pred tými dvadsiatimi rokmi. Takže pravdepodobne sa niečo veľmi podobné deje aj v Slovensku, hoci je ťažké povedať, že či je to presne o tých päťdesiat alebo sedemdesiatpäť percent, pretože sme to nemerali."

Dárius Haraksin: „Nielen nemeckí vedci, ale aj tí naši skúmajú, čo je príčinou tohto nepriaznivého stavu. Je však jasné, že príčinou nie sú len vo veľkom používané pesticídy."

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Kvôli zmenám v hospodárení v krajine, čo v minulosti teda tá krajina bola obhospodarovaná iným spôsobom. Predovšetkým sa hospodárilo omnoho menej extenzívne, vtedy ešte teda neboli dostupné jednak chemikálie, agrochemikálie, pesticídy vo veľkom množstve, no a druhá vec, ktorá je podľa mňa výrazne podceňovaná, je agrotechnika."

Aneta Parišková: „Vďaka agrotechnike, teda napríklad traktorom je možné obrábať veľké plochy, no a pre také čmeliaky, to je podľa entomológa zlé. Pre život potrebuje iné prostredie pre hniezdenie a iné pre hľadanie potravy, a keďže nedokáže lietať ďaleko, veľké homogénne polia mu spôsobujú problém."

Dárius Haraksin: „A tak paradoxne mestské prostredie je pre hmyz prijateľnejšie. Problémom sú akurát veľké plochy trávnikov, ktoré sú permanentne pokosené. Ale aj tu sa už vyskytujú ekologické iniciatívy, ktoré berú ohľad na hmyz."

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „V súvislosti s tým sa objavujú iniciatívy, ktoré veľmi chválim, ktoré sa snažia ponechať nejakú časť nepokosenú práve pre tie opeľovače, napríklad pre tie čmeliaky alebo včielky."

Dárius Haraksin: „Mimochodom včely alebo čmeliaky nie sú jediné druhy hmyzu, ktoré opeľujú rastliny. Sú tu aj niektoré chrobáky, či motýle. A práve ich počet výrazne klesá."

Aneta Parišková: „Ak očakávate, že pokles množstva hmyzu sa týka aj tých otravných druhov, tak pre vás nemáme dobrú správu. Komárov a múch sa pokles netýka."

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Komáre majú ten životný cyklus akoby relatívne rýchly a nepotrebujú toho veľa, takže sa netýka komárov s najväčšou pravdepodobnosťou. Týka sa skôr takých druhov hmyzu ako sú motýle, včely, niektoré chrobáky, a tak ďalej. Komáre pravdepodobne nikdy nevyhynú a možno sa ani nezníži ich početnosť. Muchy jednak dokážu lietať na veľmi veľké vzdialenosti. Oni sú zase viazané väčšinou na rozkladajúci sa mŕtvy materiál, buď rastlinný, alebo živočíšny, a toho nie je nedostatok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač