Envirorezort pripravuje novelu zákona o ochrane prírody

01. 10. 2017

Envirorezort pripravuje novelu zákona o ochrane prírody. Tá má posilniť jeho kompetencie aj na územiach s nižším stupňom ochrany.

logo Rozhlasovej stanice Regina(26. 09. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 2/4; Matej Baránek/Matej Baránek)

Matej Baránek, moderátor RTVS: „Envirorezort pripravuje novelu zákona o ochrane prírody. Tá má posilniť jeho kompetencie aj na územiach s nižším stupňom ochrany. Minister László Solymos."

László Solymos (Most‑Híd), minister životného prostredia: „By sme chceli nadradiť princíp, záujmy ochrany prírody v chráneným územiach predovšetkým posilnením a rozšírením bezzásahového režimu v lesoch. Sme pripravení rokovať o zmenách v rozlohe chránených území, aby sme naozaj chránili to, čo chrániť máme."

Matej Baránek: „Okrem rozšírenia bezzásahových území sa majú sprísniť pravidlá pri náhodnej ťažbe a pri plánovanej ťažbe prostredníctvom programov starostlivosti o lesy s tým, že posilnenie kompetencií Štátnej ochrany prírody a zosúladenie legislatívy je potrebné. Súhlasí aj ekológ Slovenskej akadémie vied Mikuláš Huba. Nastaviť však podľa neho treba aj financovanie."

Mikuláš Huba, ekológ Slovenskej akadémie vied:„Celé desaťročia počúvame o tom, že treba väčší dôraz klásť na celospoločenské funkcie lesov, ale v skutočnosti celý tok financií sa odohráva viac‑menej okolo tej produkčnej funkcie, čiže bude treba aj pri tej tvorbe rozpočtu zohľadniť túto skutočnosť."

Matej Baránek: „Novelu zákona o ochrane prírody by chcel László Solymos predložiť do legislatívneho procesu v prvej polovici budúceho roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač