Kto získa národnú cenu za dizajn

09. 10. 2017

Finalisti národnej ceny za dizajn vystavujú svoju tvorbu v Bratislave. Tento rok súťažia produktoví dizajnéri. Slovenské centrum dizajnu vyhlási víťazov trinásteho októbra.

logo Televíznej stanice STV 1(07. 10. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/24; Elena Senková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Nový druh hudobného nástroja či okuliare z bioplastov. Finalisti národnej ceny za dizajn vystavujú svoju tvorbu v Bratislave. Tento rok súťažia produktoví dizajnéri. Slovenské centrum dizajnu vyhlási víťazov trinásteho októbra."

Elena Senková, redaktorka: „Dizajn, ktorý pomáha. Viac ako dvetisíc šesťsto nosičov pre deti, ktoré rozdali v utečeneckých táboroch. Domov na mame je pevný, ergonomický, no stále jednoducho vyrobiteľný. Jeho strih je dostupný na internete a každý si ho môže ušiť sám asi za dve hodiny. Nápad spustiť charitatívny projekt dostala skupina žien počas migračnej krízy, keď videli, že rodičia utekajúci pred vojnou tisícky kilometrov nosia svoje deti na rukách."

Dana Kleinert, dizajnérka, projekt Domov na mame: „Častokrát sa nemohli ani len napiť, nič iné chytiť, pretože držali tie svoje deti. Nedalo sa na to pozerať a rozmýšľali sme, že ako vlastne pomôcť. Najprv sme nosili kočíky, a potom nám vlastne napadlo veľmi spontánne, že nosič je to, čo tým ľuďom pomôže, čo im rozviaže ruky, že môžu deti nosiť aj po ceste aj po poliach."

Elena Senková: „Projekt Domov na mame je finalistom národnej ceny za dizajn. Do tohto ročníka sa prihlásilo stosedemdesiatšesť produktov. Porota do finále vybrala šesťdesiatšesť prác. Výber poroty si verejnosť môže pozrieť na výstave v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislavských Hurbanových kasárňach."

Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu: „Ja tradične veľmi vysoko hodnotím školské práce. Som očarený aj hudobnými nástrojmi, ktoré sú tu na výstave. To je woodPack Borisa Čelára a violončelo Tomáša Brichtu a veľmi veľmi vysoko hodnotím aj napríklad sedenie od Michala Rjabiča seda z budúceho národného futbalového štadiónu. Človek si tu nájde naozaj od gombíkov až po spektrometer všetko."

Elena Senková: „Návštevníci výstavy môžu hlasovať za najlepší produkt. Cenu verejnosti vyhlásia na vernisáži tridsiateho novembra."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
dizajn

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač