Mladí vedci prednášajú na stredných školách

26. 10. 2017

Traja mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied – Jakub Drábik, Martin Venhart a Michal Procházka – chcú na stredných školách a gymnáziách spopularizovať vedu a motivovať študentov ku kritickému mysleniu. Ich prvá cesta viedla do Krupiny.

Televízna stanica STV 2 - logo(25. 10. 2017; Televízna stanica STV 2; Správy RTVS z regiónov; 17:32; por. 5/7; Marek Pivoluska, Martina Kvačkajová)

Martina Kvačkajová, moderátorka: „Mladí vedci zamierili do stredných škôl a na chvíľu sa vymenili s učiteľmi. Svojimi prednáškami chcú študentov motivovať ku kritickému mysleniu a spopularizovať vedu. Hovorili o aktuálnych témach a prepojení vedy s praktickým životom."

Marek Pivoluska, redaktor: „Trojica mladých vedcov v rámci svojej prvej cesty po školách navštívila aj gymnázium a strednú odbornú školu v Krupine. Historik Jakub Drábik s výberom témy problém nemal. Dlhodobo sa venuje výskumu fašizmu a tento pojem sa rozhodol objasniť aj mladým Krupinčanom."

Jakub Drábik, vedec, Historický ústav SAV: „Snažil som sa im vysvetliť, že fašizmus je založený na emóciách, nie na racionalite, že je to hnutie, ktoré sa snaží o nejakú mýtickú očistu národa od nepriateľov, ktorí vlastne de facto ani neexistujú a hlavne som chcel poukázať na to, že fašizmus nie je alternatívou k demokracii, pretože vlastne neprišiel so žiadnou víziou nejakého funkčného štátu a končí zásadne vždy genocídou a vojnou. Mám trochu pocit, že na tom dejepise sa väčšinou učia roky, mená, a tak ďalej a nikto im poriadne nevysvetlí vlastne tie dejinné procesy v tej ich komplexnosti."

Matúš Sopko, študent: „Objavujú sa znova tieto témy, takže je dobré, že prišiel a nám to objasnil. Myslím, žeby sme sa mali viac o to zaujímať."

Lívia Hucáková, študentka: „Vyzdvihol to, že aby sa to vlastne neopakovalo aj v budúcnosti."

Marek Pivoluska: „Na hodine chémie si študenti zasa mohli porovnať výmysly strašiace ľudí s reálnym vysvetlením z pohľadu vedy. Napríklad že nie všetky éčka v potravinách sú zdraviu škodlivé alebo že biele pruhy za lietadlom na oblohe nie sú jedovatý prášok či vírusy, ale kondenzovaná voda."

Michal Pocházka, vedec, Ústav polymérov SAV: „Ja som im chcel porozprávať o tom, aby vedeli využívať informácie, ktoré získajú v škole, ktoré sa im možno zdajú nepotrebné na to, aby ich vedeli spracovať."

Marek Pivoluska: „Vedci svojimi návštevami sledujú aj spopularizovanie vedy."

Martin Venhart, vedec, člen predsedníctva SAV: „Je snaha otvoriť aj ústavy Slovenskej akadémie vied ďaleko viac stredoškolským študentom, aby sa oboznámili aká veda sa robí na Slovensku a že sa robí aj špičková veda na Slovensku."

Marek Pivoluska: „Okrem Krupiny navštívili aj gymnázium vo Zvolene a lesnícku školu v Banskej Štiavnici. So svojou tour chcú pokračovať ďalej po iných školách."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač