Najlepší novátori Slovenska si za svoju prácu včera prevzali ocenenia

16. 10. 2017

V CVTI SR v Bratislave ocenili najlepších inovátorov a inovácie. Súťaž je zameraná na  prepojenie výskumu s praxou.

logo Rozhlasovej stanice Regina(12. 10. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 2/4; Viera Polešovská/Viera Polešovská)

Viera Polešovská, moderátorka RTVS: „V Bratislave včera ocenili najlepších slovenských inovátorov a inovácie. Súťaž je zameraná na inovatívne myšlienky, ich pôvodcov a pracoviská, na ktorých vznikajú. Podstatou je prepojenie výskumu s praxou. Jednu z cien získala Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie si prevzala za prístup ku komercializácii prípadov s názvami Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a pekárenský výrobok so špecifickým zložením a dizajnom."

Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre: „Pracujeme v problematike potravinárskych technológií, vyvinuli sme a pracujeme na tejto problematike ďalej v súvislosti s potravinami, ktoré sú určené pre také špeciálne skupiny konzumentov, ktoré nemôžu konzumovať bežné typy potravín. Snažíme sa im v týchto našich výrobkoch ponúknuť nielen tieto potraviny ako zdroje energie, ale aj ako zdroj mnohých ďalších výživných látok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
súťaže, inovácie, technológie

Tlač