Nová výzva APVV na podporu výskumu a vývoja

06. 10. 2017

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Dve problematické výzvy, pre ktoré koncom augusta odstúpil z postu ministra školstva Peter Plavčan, spravovala iná, Výskumná agentúra. Univerzity aj Slovenská akadémia vied vtedy kritizovali, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV nedostal finančnú podporu. Dostanú sa teraz peniaze tam, kam majú? O tom je  rozhovor s Martinou Lubyovou, ministerkou školstva.

logo Televíznej stanice STV 2(04. 10. 2017; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 22.00; por. 1/2; ‑ / Martin Strižinec)

Martin Strižinec, moderátor: „33 miliónov na vedu a výskum. Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Dve problematické výzvy, pre ktoré koncom augusta odstúpil z postu ministra školstva Peter Plavčan, spravovala iná, Výskumná agentúra. Univerzity aj Slovenská akadémia vied vtedy kritizovali, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV nedostal finančnú podporu.

Dostanú sa teraz peniaze tam, kam majú? O tom bude náš prvý rozhovor v Správach a komentároch. Vítam ministerku školstva Martinu Lubyovú, pekný večer."

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Dobrý večer."

Martin Strižinec: „A predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka, pekný večer."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Dobrý večer."

Martin Strižinec: „Pán Šajgalík, začnem s vami. Dostanú sa tie peniaze kam majú? Veríte tomu?"

Pavol Šajgalík: „Teraz myslíte z tej APVV výzvy?"

Martin Strižinec: „Áno, z tej aktuálnej."

Pavol Šajgalík: „O tom nepochybujem. Je to všeobecná výzva, ktorá je primárne adresovaná na základný výskum v Slovenskej republike a Slovenská akadémia vied, keď hovorím za nás, zvyčajne je úspešná po hranicu asi 30 percent z celkového rozpočtu. Takže nepredpokladám, že tento raz by to malo byť inak."

Martin Strižinec: „Pani ministerka, na čo vlastne potrebujeme aj Výskumnú agentúru aj tú druhú agentúru, ktorá vlastne vyhlásila tú aktuálnu výzvu. Nemáme tých agentúr príliš veľa?"

Martina Lubyová: „Určite nie, pretože cieľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, to je APVV, ktorej sa týka tá všeobecná výzva, je podporovať základný výskum, aplikovaný výskum naprieč všetkými odbormi skúmania. To znamená, vedci si sami môžu určiť tému, ktorú chcú skúmať podľa toho, ako si myslia, že táto téma je perspektívna. Zatiaľ čo tie agentúry, ktoré hovoríte, Výskumná agentúra, napríklad eurofondy, sú vypisované tematicky. Tam sú tie výzvy vypisované tematicky, takže ten vedec si nemôže povedať, že chcel by som skúmať niečo, čo sa napríklad nenachádza momentálne v RIS3. Takže my nemôžme obmedzovať slobodu základného bádania tým, že budeme predpisovať len niekoľko výziev na dané témy. APVV práve túto slobodu tým vedcom dáva."

Martin Strižinec: „Čo urobíte preto, aby ste sa vyhli nejakým problémom v budúcnosti a takým obrovským škandálom, akým sme boli svedkami počas uplynulých mesiacov."

Martina Lubyová: „No ja si myslím, že APVV nikdy žiadne takéto problémy nemala, tam sa rozdeľujú projekty v celkovej výške do 250‑tisíc eur. Je tam systém hodnotiteľov, ktorí nikdy neboli spochybňovaní, jedná sa naozaj o veľmi vysoké odborné hodnotenie. V minulej výzve všeobecne bolo podaných okolo 600 projektov, hodnotí ich niekoľko odborových rád a sú do toho zapojené stovky, až možno rádovo tisíce hodnotiteľov domácich aj medzinárodných. Každý projekt musí byť posudzovaný minimálne dvomi hodnotiteľmi, jedným domácim a jedným zahraničným. Takže tejto agentúry sa takéto problémy naozaj nikdy netýkali, ani sa týkať nebudú."

Martin Strižinec: „Ako je to možné, že jednej sa nikdy netýkali a druhej sa týkali?"

Martina Lubyová: „To vyplýva z rozličného mechanizmu financovania, z toho, že aj tá administratíva je oveľa náročnejšia v tej Výskumnej agentúre a práve aj z toho, že v tej Výskumnej agentúre musíte vopred dávať tie výzvy a vyzvania na nejaké špecifické témy, takže tá úroveň byrokracie naozaj pri tých eurofondoch je násobne vyššia, ako pri tom APVV. Ale aj objem financovania."

Martin Strižinec: „33 miliónov je dosť, pán Šajgalík?"

Pavol Šajgalík: „V tom modeli, na ktorý sme zvyknutí, 33 miliónov je dosť. Pre nás je dôležité, iste je dôležitá výška, ale strašne je dôležitá stabilita financovania, aby sme z roka na rok v Agentúre pre podporu výskumu a vývoja, teda v APVV, sa nestretávali s tým faktom, že raz je v agentúre na daný rok 30 miliónov, raz je 20, raz je neviem koľko a tá vedecká komunita strašne je na to senzitívna, pretože jednoducho to je pre vedeckú komunitu na Slovensku vlastne jediný zdroj súťažných prostriedkov v takom tom charaktere, že ide tá iniciatíva odspodu. Že tí vedci navrhujú témy, ktoré podľa nich sú tie témy, ktoré sú na hranici poznania, ktoré majú šancu preraziť v tom európskom vedeckom priestore. Takže pre nás je strašne dôležité, aby ten rozpočet bol stabilizovaný na nejakej úrovni. Samozrejme, vždy by mohol byť vyšší, ale my v tomto momente považujeme túto sumu za dostatočnú a opakujem tým, že máme opakovane od roku 2015, 2016, 2017 tieto výzvy pravidelne, tak považujeme to za dobrý signál pre budúcnosť."

Martin Strižinec: „Pani ministerka, vy ste sa po návrate z Bruselu vyjadrili, že o nejaké peniaze predsa len prídeme. Do akej miery ste už zorientovaná v celej tej problematike eurofondov a kde vlastne vidíte, že budete mať najviac roboty?"

Martina Lubyová: „To, že prídeme o peniaze, to nesúvisí s tým, že by boli tie peniaze nejakým zlým spôsobom minuté a napríklad daňoví poplatníci by ich museli zaplatiť. Súvisí to s tým, že sa zrejme asi nedočerpá celý objem, ktorý bolo možné čerpať, ale nepokladám to za až takú tragédiu, pretože toto sa stáva pravidelne v každom programovacom cykle, že nakoniec sa všetky tie prostriedky nepodarí vyčerpať z rôznych príčin aj administratívneho charakteru. Všimli sme si napríklad, že sa nám tá celková obálka finančná znížila na Slovensku práve teraz, pretože sme mali vyšší rast HDP, ako sa uvažoval v nejakých projekciách. Čiže celkový objem tej pomoci, ktorá sa dá čerpať je variabilný, a to, že teda nedokážeme zrejme vyčerpať celý ten objem, to je pomerne bežná vec. To znamená, nejde tam o nejakú korekciu, alebo o niečo, na čo by doplatili naši daňoví poplatníci. Ja som po návšteve v Bruseli sa začala zaoberať zvlášť dvomi operačnými programami. Program Ľudské zdroje, kde máme prioritu vzdelávanie, kde spolupracujeme s ministerstvom práce a operačný program Výskum a inovácie, kde naše ministerstvo je riadiacim orgánom a spolupracujeme s Výskumnou agentúrou. Urobili sme tam niekoľko opatrení, ktoré sme navrhli do akčných plánov, tieto akčné plány konzultujeme pravidelne s Bruselom, budeme sa snažiť do konca roka tieto opatrenia implementovať tak, aby už v budúcom roku by sme mohli vydávať výzvy, ktoré budú hodnotené podľa týchto zlepšených pravidiel. Tie základné opatrenia sú namierené na zvýšenie transparentnosti, na zníženie miery subjektivity pri hodnotení tých projektov, na zvýšení, alebo garancie odbornosti tých hodnotiteľov a nakoniec aj na niektoré pravidlá uplatňovania tých kritériá už v praxi Výskumnej agentúry. To znamená, Výskumná agentúra by mala do oveľa väčšej miery sledovať usmernenia riadiaceho orgánu, to znamená v tomto prípade ministerstva školstva."

Martin Strižinec: „Z toho, čo teraz bolo povedané, pán Šajgalík, veríte, že v budúcnosti sa vyhneme podobným problémom, ktorých sme boli svedkami?"

Pavol Šajgalík: „Ja som presvedčený do veľkej miery, že áno, pretože každý karambol, ktorý vznikne, spôsobí aj takú trošku očistu. Som presvedčený, že teraz nastupuje éra, keď tá transparentnosť toho procesu bude oveľa na vyššej úrovni iba jednoducho preto, aby aj verejnosť, nielen vedecká komunita, alebo komunita, ktorej sa to týka, znova nadobudla dôveru v tento systém. Čiže ja som presvedčený, že ministerstvo školstva a jednotky ním priamo riadené pôjdu týmto smerom. To, čo nás tak trochu mrzí je, že sa to stalo, a tým pádom strácame čas. Pretože my vlastne bojujeme na takých dvoch frontoch. Jeden je ten, že tie peniaze naozaj nevyhnutne potrebujeme, pretože ja si trúfnem povedať to, čo na ma na tom trápi je, v zásade tie európske peniaze štrukturálnych fondov sa volajú ako doplnkové zdroje. No, len keď doplnkový zdroj je oveľa podstatne vyšší ako ten zdroj, ku ktorému by mal byť doplnkom, tak potom sa stávate veľmi závislý od tých doplnkových zdrojov a každé takéto omeškanie zvyšuje riziko, práve toho, čo povedala pani ministerka, že ich nebudeme schopní dočerpať, pretože tá administratívna náročnosť, ktorá by mala práve garantovať transparentnosť, nám spôsobuje vážne problémy."

Martin Strižinec: „Aby sme tu neteoretizovali, povedzte nám nejaký príklad? Na čo vedci potrebujú v súčasnosti peniaze, aké sú nejaké rozpracované projekty, ktoré by mohli možno urobiť tú slovenskú dieru do sveta?"

Pavol Šajgalík: „Poviem jeden z konkrétnych príkladov, iste to už prebehlo aj verejnosťou. Slovensko bolo neuveriteľne úspešné v schéme v Horizonte 2020, v schéme, ktorá sa volá Teaming, a to boli najväčšie projekty, ktoré vlastne Horizont 2020 alokoval a zo Slovenska uspeli tri inštitúcie. Teda Trenčianska univerzita, Slovenská akadémia vied a Národné lesnícke centrum. Smolou toho celého bolo, že z Horizontu sa do tej skupiny, ktoré sú financované, dostala iba Trenčianska univerzita, ale ide o 15 miliónov euro. Tie ostatné dve inštitúcie, ako Slovenská akadémia vied a Národné lesnícke centrum sa uchádzali, a teda vrátane aj Trenčianskej univerzity o peniaze zo štrukturálnych fondov, kde teda taká výzva bola vypísaná. A pre nás je nesmierne dôležité, a zas začnem hovoriť o tom našom projekte, my chceme vybudovať centrum transferu poznatkov do reálnej praxe. To je to, čo táto spoločnosť dlhé roky hovorí, že nám chýba, ale vlastne nikdy sme neboli schopní vytvoriť zmysluplný projekt, ktorý by bol aj financovaný aj došiel k nejakému úspešnému koncu. My teraz zúfalo čakáme na tieto prostriedky zo štrukturálnych fondov, máme zriadenú jednotku, ktorá bude pod strechou Slovenskej akadémie vied, ale konečne by to mala byť jednotka, ktorá zabezpečí, že poznatky, ktoré vznikajú v Slovenskej akadémii vied, máme ambíciu neskôr aj v iných inštitúciách, aby sme jednoducho neodovzdávali prostredníctvom publikácií, alebo respektíve našimi spoluprácami so zahraničnými partnermi, ale aby sme tie poznatky, ktoré sú vlastne hodnotou a majú svoje materiálne vyjadrenie, ponechali doma. To je príklad."

Martin Strižinec: „Vy koniec koncov, pani ministerka, pochádzate z toho vedeckého prostredia. Na čo ste hrdá ako ministerka, keď sa hovorí o slovenskej vede a výskume?"

Martina Lubyová: „No ja myslím, že slovenská veda a výskum sú naozaj v niektorých oblastiach špičkové. Ako tu už odznelo, historický úspech Slovenska v tých teamingových výzvach to naozaj potvrdzuje. Samozrejme, že máme ostrovčeky excelentnosti, máme ostrovčeky, kde sú tie výsledky slabšie, ale myslím si, že v tých sférach, kde sme excelentní, tak nezaostávame za špičkou Európy, dokonca v niektorých sférach ich predčíme. O tom svedčí aj ten fakt, že teda tri projekty slovenské boli úspešné v tejto teamingovej výzve. A ešte by som teda chcela doplniť, že tieto teamingové projekty, o ktorých hovoril pán predseda, patria tiež do výskumného programu Výskum a inovácie, ktoré boli v rámci toho tzv. varovacieho listu nejakým spôsobom pozastavané, ale po našich rokovaniach v Bruseli sme si teda vyjasnili, že naozaj, tieto výzvy sú úplne iného charakteru ako tie dve ďalšie výzvy, a že teda by bolo dobré po nejakých administratívnych kontrolách čím skôr tieto výzvy odblokovať. Čiže toto je dobrá správa, tieto výzvy sú naozaj úplne iného charakteru, to hodnotenie bolo robené vo vysoko konkurenčnej súťaži samými európskymi inštitúciami v rámci Horizontu 2020, takže tie slovenské projekty, ktoré týmto hodnotením prešli a získali ten tzv. seal of excellence, čiže tú pečať excelentnosti, naozaj môžu byť financované v rámci teamingových výziev. Takže tieto budú odblokované ako prvé s tým, že je to úplne iná schéma."

Martin Strižinec: „Čo znamená ako prvé? To sú týždne, mesiace?"

Martina Lubyová: „No, zase na druhej strane nemôžme sa hnať bez toho, aby sme naozaj si boli istí, že sú tam administratívne kontroly urobené, že naozaj tam nebude niečo, čo by mohli spochybniť, ale myslím si, že začiatkom budúceho roka by sme ich mohli buď odblokovať, alebo znova vyhlásiť."

Martin Strižinec: „Pán Šajgalík naznačil, že tie eurofondy majú byť doplnkom, dnes ministerstvo predstavilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Keď vidíte tie čísla, tak čo si tak poviete? Myslíte si, že raz tá veda a výskum budú na tých prioritných priečkach toho, kam pôjdu peniaze na Slovensko?"

Martina Lubyová: „Ja myslím, že práve v tomto roku sa nám podarilo niekoľko historických úspechov, aj čo sa týka napríklad financovania výzvy APVV, a to je fakt, že sa nám podarilo získať prostriedky navyše na dofinancovanie všeobecnej výzvy 2016, ktorá doteraz nebola dofinancovaná, to znamená, tie projekty nemohli začať, teraz začala agentúra už posielať zmluvy na univerzity, školy a na akadémiu..."

Pavol Šajgalík: „To môžem potvrdiť..."

Martina Lubyová: „To znamená, že podarilo sa nám dofinancovať túto výzvu. Podarilo sa nám získať na budúci rok alokáciu na vyhlásenie tejto novej všeobecnej výzvy v tom objeme 33 miliónov eur. Čiže prvýkrát opäť historicky my už máme tú výzvu krytú vopred a vieme, že nebudeme musieť budúci rok nejakým spôsobom zháňať ďalšie financie. Takže toto je veľmi dobrá správa, že sa podarilo navýšiť tieto dva veľmi dôležité zdroje. A myslím, že postupnými krokmi sa budeme blížiť k navyšovaniu ďalších prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu. Sú tam štátne stimuly na vedu a výskum, ktoré sa nám tiež teraz darí navyšovať, takže ten trend je celkovo pozitívny."

Martin Strižinec: „Aj vy to tak vidíte, pán Šajgalík?"

Pavol Šajgalík: „Samozrejme, vidím trend, ale tá absolútna hodnota stále trošku zaostávame..."

Martin Strižinec: „S kým sa máme porovnávať, aby to bolo objektívne?"

Pavol Šajgalík: „Samozrejme, pre nás ten prvý porovnávací priestor je Česká republika povedzme, Maďarsko, Poľsko, a teda v týchto porovnaniach Slovensko naozaj istý čas zaspalo a napriek slovnej deklarácii o priorite vedy a výskumu, sme s k tomu v tých materiálnych prejavoch nedostali. Ja naozaj vidím istý pozitívny trend a postup dopredu, najmä aj s tým, ako som zopakoval, prvýkrát v dlhej histórii APVV máme po tri roky za sebou vyhlasovanú všeobecnú výzvu, čo už naznačuje, ako keby to bol nejaký trend. Druhá vec, ktorá naozaj je viditeľná, je trebárs aj tá promptná reakcia ministerstva školstva vo vzťahu k tým teamingovým projektom. Tiež to bolo považované za úspech Slovenskej republiky, a teda bolo týmto spôsobom ocenené. Čiže isté tendencie nevyhnutne je vidieť aj zo strany decíznej sféry. Chcem ešte jednu vec povedať, keď ste sa pýtali, prečo aj tak zúfalo čakáme na tie nové výzvy v štrukturálnych fondoch, ja som povedal ten príklad s Teamingom. Ale my naozaj máme do istej miery vybudované laboratóriá, len my tie laboratória musíme naplniť ľuďmi, a tí ľudia musia dostať, keď nechcem povedať európske, ale materiálno‑platové podmienky aspoň porovnateľné s Českou republikou. Aby sme konečne zastavili odchod nielen študentov, ale aj mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska."

Martin Strižinec: „V tej debate sa dá pokračovať ešte dlho, verím, že sa pri podobnej, alebo inej téme stretneme znova. Ďakujem a dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Ministerka Lubyová vysvetľovala eurofondy
Rozhovor s novou ministerkou školstva
Nová ministerka školstva chce pokračovať v reforme aj zvýšiť platy učiteľov
Martinu Lubyovú čakajú po nástupe do funkcie mnohé nedoriešené otázky v školstve
APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja za 33 mil. EUR

Tlač