Nový bezpečnostný systém

02. 10. 2017

Európska komisia chce lepšiu výbavu policajtov. Dôvodom sú bezpečnostné hrozby. Do roku 2020 by mali všetky policajné zložky disponovať špeciálnym biometrickým systémom. Slúžiť má na identifikáciu tváre a overovanie totožnosti.

logo Televíznej stanice TA 3(30. 09. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 10/17; Peter Hlávek/Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Európska komisia chce lepšiu výbavu policajtov. Dôvodom sú bezpečnostné hrozby. Do roku 2020 by mali všetky policajné zložky disponovať špeciálnym biometrickým systémom. Slúžiť má na identifikáciu tváre a overovanie totožnosti."

Peter Hlávek, redaktor: „Teroristické útoky ale aj migračná kríza, práve to sú hlavné dôvody, prečo Európska komisia pripravuje nariadenie pre všetky štáty Európskej únie. Približne do dvoch rokov bude povinnosťou každého z nich, aby policajný zbor vybavil biometrickým systémom."

Jaroslav Málik, 1. viceprezident Policajného zboru: „V dnešnej dobe, ktorá je plná bezpečnostných hrozieb, je nutné používať aj nové vedecké metódy a takou je práve biometria a vlastne všetky veci súvisiace s ňou."

Peter Hlávek: „V súčasnosti existujú pracovné stanice na Úradoch hraničnej a cudzineckej polície, ktoré slúžia na snímanie daktyloskopických otlačkov prstov. Ide o systém EURODAC. Centrálna databáza na overovanie páchateľov sa nachádza v Štrasburgu."

Ondrej Laciak, riaditeľ Kriminálneho a expertízneho ústavu PZ: „Dnes je postavená identifikácii cez daktyloskopické otlačky. Jedna vec sa používa porovnávanie one to one, to znamená otlačok voči otlačku, ale existujú aj databázy a my sme napojení online 24 hodín s tou databázou a sme povinní podľa nariadenia tie údaje tam posielať, komparovať, zase vyhodnocovať pre našu vnútornú potrebu."

Peter Hlávek: „Nové nariadenie Európskej komisie sa týka reformy spomínaného EURODAC‑u. Biometrický systém bude vyhodnocovať charakteristické znaky tváre, a zároveň ich porovnávať s databázou hľadaných osôb."

Stanislav Lencz, vystavovateľ biometrického systému: „Prehodnocujú sa v podstate platné pravidlá a postupy, ktoré by zabezpečili, aby tie tváre, ktoré sa v tých systémoch zbierajú, mali dostatočnú kvalitu na to, aby sa naozaj dali relevantným spôsobom použiť na identifikáciu podľa tvári."

Peter Hlávek: „Oficiálny názor tejto novinky je smart boundaries, teda inteligentné hranice. V roku 2010 ich ako prví začali testovať v Portugalsku. Biometrický systém má hlavne zvýšiť ochranu hraníc Európskej únie."

Robert Kaliňák (Smer‑SD) minister vnútra: „Je to veľká preferencia hlavne preto, lebo je to najspoľahlivejší modus stotožňovania cestovateľa s pasom. Samozrejme automaticky sa údaje ukladajú do schengenského informačného systému."

Peter Hlávek: „S biometrickým systémom sa budete môcť stretnúť napríklad na letiskách. V prípade že Európska komisia návrh schváli, členské štáty ho budú musieť implementovať do 24 mesiacov."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
právne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač