Nový predmet o Slovákoch v zahraničí

27. 10. 2017

Slováci by mali vedieť viac o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Štátny pedagogický ústav, ktorý už pripravuje podklady pre nový predmet. Učitelia hovoria, že o dejinách a kultúre slovenskej menšiny v cudzine sa dá učiť aj na iných hodinách, a tak samostatný predmet nepotrebujú.

logo Televíznej stanice TA 3(26. 10. 2017; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 10/13; Lucia Lukušová/Zuzana Závodská)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Slováci by mali vedieť viac o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Myslí si to Štátny pedagogický ústav, ktorý už pripravuje podklady pre nový predmet. Učitelia hovoria, že o dejinách a kultúre slovenskej menšiny v cudzine sa dá učiť aj na iných hodinách, a tak samostatný predmet nepotrebujú."

Lucia Lukušová, redaktorka: „Koľko Slovákov žije za našimi hranicami, prečo emigrovali a ako rozvíjajú našu kultúru a zvyky napríklad v Rumunsku, Srbsku alebo Maďarsku. Odpovede nielen na tieto otázky by mal dať stredoškolákom nový voliteľný predmet, ktorý by mali mať v rozvrhu dvakrát do týždňa."

Katarína Hamerlová, komunikačný odbor Ministerstva školstva SR: „Prvú oblasť predmetu budú tvoriť dejiny, druhá sa bude venovať kultúre, tradíciám, duchovnému životu a umeniu a v tretej časti by sa mali žiaci dozvedieť viac o súčasnosti Slovákov v zahraničí."

Lucia Lukušová: „Nový predmet o slovenských menšinách v zahraničí by mohli podľa rezortu školstva učiť pedagógovia slovenčiny, dejepisu, alebo etiky. Novinka bude určená pre všetky stredné školy. Odborná komisia, ktorá pripravuje knihy i učebné osnovy očakáva, že záujem by mohol byť najmä zo škôl, ktoré sa orientujú na turizmus."

Katarína Kovačiková, učiteľka Hotelovej akadémie Mikovíniho v Bratislave: „Naša škola neponúka voliteľné predmety. A ak už je teda ten termín voliteľný predmet znamená to, že žiaci si majú vyberať z nejakých predmetov. Ak by bol iba tento, už by bol v zásade povinný."

Natália Zajačeková, zástupkyňa, Gymnázium L. Novomeského v Bratislave: „Na úkor akého predmetu by mala byť táto ponuka. Predstaviť si to možno vieme, avšak súčasní žiaci sú veľmi pragmaticky rozhľadení a vyberajú si tie predmety, ktoré budú prakticky do života v svojej budúcej kariére a štúdiu potrebovať."

Lucia Lukušová: „Navyše dve hodiny týždenne sa pedagógom zdajú veľa. Témy o slovenských menšinách by mohli byť zahrnuté do iných predmetov."

Mária Katreniaková, riaditeľka SOŠ HSaO Na pántoch v Bratislave: „Ťažko sa mi vyjadrovať k tomu, či to študentov, ktorí študujú u nás, či by ich to zaujalo."

Lucia Lukušová: „Nový predmet o slovenských menšinách v zahraničí by mohli mať stredoškoláci vo svojich rozvrhoch o tri roky."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač