Pamätný deň vzniku ČSR

30. 10. 2017

Dňa 28. októbra 1918, pred 99 rokmi, bola v Prahe vyhlásená nezávislosť Československa. Prvá republika dala Čechom a Slovákom šancu na rozvoj vlastnej identity, kultúry a hospodárstva. Kým v Česku je 28. október štátnym sviatkom, u nás si vznik samostatného Československa pripomíname pamätným dňom.


logo Televíznej stanice TA 3(28. 10. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/12; Pavol Kirinovič/Zuzana Straková Wenzlová)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Dnešný dátum radia historici medzi najdôležitejšie dátumy v dejinách moderného Slovenska. 28. októbra 1918, teda pred 99 rokmi, bola v Prahe vyhlásená nezávislosť Československa. Prvá republika dala Čechom a Slovákom šancu na rozvoj vlastnej identity, kultúry a hospodárstva. Od tohto momentu sa obe krajiny zaradili medzi moderné európske národy."

Pavol Kirinovič, redaktor: „O vzniku prvej Československej republiky sa začalo hovoriť už v roku 1914. Už vtedy sa Rakúsko‑Uhorská monarchia otriasala v základoch. A celý proces zavŕšil výsledok prvej svetovej vojny a následný rozpad monarchie. Veľký vplyv na rozpad prvej republiky malo odhodlanie našich legionárov, ktorí v zahraničí bojovali na strane Dohody."

Matej Hanula, vedecký pracovník Historického ústavu SAV: „Vďaka tomu rozpadu Rakúsko‑Uhorska mohlo prísť k zjednoteniu Českých krajín so Slovenskom, čiže prvá svetová vojna a zástoj, ktorý vykonal československý odboj v zahraničí."

Dušan Kováč, historik: „Elita Slovákov sa nakoniec v poslednom roku vojny definitívne rozhodla pre riešenie československé. Urobili to už v máji 1918 na takej tajnej porade, kde Hlinka povedal svoju známu vetu, že naše tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, povedzme si otvorene, sme za riešenie československé."

Pavol Kirinovič: „Prvá republika sa spája s mužmi 28. októbra. Boli medzi nimi Tomáš Garrigue Masaryk, ale aj Milan Rastislav Štefánik. Obyvateľmi nového štátneho útvaru boli príslušníci národa československého, ktorí používali takzvaní československý jazyk."

Matej Hanula: !Išlo o to presvedčiť tie veľmoci Dohody, aby s takýmto riešením súhlasili, s tým vznikom Československa. A na to bol potrebný argument, že pôjde o národný štát československý."

Dušan Kováč: „Azda takým najvýznamnejším z celej tej plejády tých vymožeností, ktoré sa Slovákom dostali, bolo aj to, že po prvýkrát žili v demokracii. Nielen v demokracii, ktorá znamenala všeobecné volebné právo aj pre ženy, ale že v Československu existovala demokratická komunikácia a to je tá pravá demokracia, že ľudia sa hádajú, ale sa aj navzájom počúvajú."

Pavol Kirinovič: „Spojenie dvoch národov Slovákov a Čechov bolo spočiatku výhodné. Neskôr sa však ukázali rozdiely, najmä v hospodárskom vývoji, pretože Česko bolo ekonomicky aj kultúrne vyspelejšie. Republika však aj u nás dokázala rozvíjať to, čo na Slovensku dovtedy nebolo."

Matej Hanula: „Na Slovensku pôsobilo veľa českých úradníkov a učiteľov a tí teda často používali češtinu v úradnom styku, ale potom v druhej polovici 20. rokov už prichádza aj k takým nariadeniam, že treba používať slovenčinu. Napríklad, aj tí českí žandári povestní usilovne prepisovali správy do slovenčiny."

Dušan Kováč: „To, čo sa stalo na Slovensku za dvadsať rokov prvej republiky, to nemá obdobu v dejinách. Slováci vybudovali celé svoje školstvo, svoje v slovenskom jazyku. Niežeby tu v Uhorsku školy neboli, ale neboli v slovenskom jazyku. Od základných škôl až po univerzitu. Všetky kultúrne inštitúcie, infraštruktúra, to je niečo, čo vlastne Slovensko zažilo za 20 rokov a Slováci sa naozaj stali moderným európskym národom so všetkým, čo k tomu patrí."

Pavol Kirinovič: „Kým v Česku je 28. október štátnym sviatkom, u nás si vznik samostatného Československa pripomíname pamätným dňom."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač