Agentúra nebola transparentná

21. 11. 2017

Výskumná agentúra pri riadení európskych fondov porušovala princípy objektívnosti a transparentnosti. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý sa zameral na sporné prerozdelenie miliónov eur z eurofondov.

logo Televíznej stanice TA 3(16. 11. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 1/18; Lucia Lukušová/Katrin Lengyelová, Rastislav Iliev)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Výskumná agentúra pri riadení európskych fondov porušovala princípy objektívnosti a transparentnosti. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý sa zameral na sporné prerozdelenie miliónov eur z eurofondov. Tie boli určené na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja a tiež priemyselných centier. Rezort školstva zase avizuje, že o pozastavené eurofondy sa vedci budú môcť uchádzať ešte tento rok."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Technický inžinier hodnotil projekt v oblasti výskumu biomarkerov a Alzheimerovej choroby alebo projekt týkajúci sa výroby a spracovania mlieka. Inšpektori Najvyššieho kontrolného úradu preto výskumnej agentúre vyčítali, že nedostatočne zabezpečila odbornosť hodnotiteľov."

Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ, (telefonát): „Takto zle nastavený proces umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť až šestnásť projektov z troch oblastí úplne inej špecializácie."

Lucia Lukušová: „Kontrolóri považujú za závažné porušenie aj to, že výskumná agentúra rozšírila podmienky na predkladanie žiadostí tak, aby sa o nenávratný príspevok mohla uchádzať aj firma s nedostatočnými skúsenosťami na kvalitný výskum. Niektorí odborníci posudzujúci projekty boli okrem toho aj členmi dozorných rád spoločností žiadajúcich o finančný príspevok."

Daniela Bolech Dobáková: „Takto nastavený proces, kde žiadosti posudzuje odborník pre inú oblasť s možným konfliktom záujmov, kde sú jednotlivé projekty posudzované subjektívne v tak vysoko odbornej a náročnej téme ako je výskum a inovácie, nie je v súlade s európskymi princípmi efektívnosti, účelnosti, účinnosti a zákazu konfliktu záujmov."

Lucia Lukušová: „Ministerka školstva aj na základe týchto pochybení odvolala riaditeľa a nariadila personálny audit vo výskumnej agentúre. Šéfka rezortu tiež prijala opatrenia na zvýšenie transparentnosti čerpania eurofondov."

Martina Lubyová, ministerka školstva, (telefonát): „Vytvárame novú databázu hodnotiteľov, sprísňujeme spôsob použitia kritérií v praxi pomocou novej príručky hodnotiteľov a nových pravidiel činnosti výskumnej agentúry. Obnovuje činnosť rady výskumnej agentúry."

Lucia Lukušová: „Výzvami na čerpanie eurofondov sa stále zaoberá aj polícia."

Tibor Gašpar, prezident policajného zboru: „Sme prijali niekoľko trestných oznámení a máme tých spisov po formálnej stránke otvorených viac. Prebieha samozrejme preverovanie, prebieha vyšetrovanie."

Lucia Lukušová: „Národný(?) kontrolný úrad ešte stále vykonáva kontrolu na ministerstve školstva, preveruje, ako si rezort plnil svoje povinnosti vo vzťahu k výskumnej agentúre. Ministerstvo školstva tiež avizuje, že nové výzvy na čerpanie financií v programe výskum a inovácie vyhlásia v decembri. O peniaze z eurofondov sa budú môcť uchádzať aj univerzity alebo Slovenská akadémia vied."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač