Archeológovia našli na stavenisku šamana

21. 11. 2017

Ide o 3500 rokov starú kostru človeka, zrejme šamana. Ležal presne tak, ako ho tam pochovali pred tisíckami rokov. Vedci budú skúmať, prečo nebol pochovaný v riadnom hrobe a obvyklým spôsobom.

Televízna stanica Markíza - logo(20. 11. 2017; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; por. 16/17; Monika Koleková,  Viktor Vincze)

Viktor Vincze, moderátor: „Na poli pri Nitre, kde Briti stavajú automobilku, vykopali 3500 rokov starú kostru človeka, zrejme šamana. Archeológovia skonštatovali, že bol pochovaný neštandardne. Ležal v hline dole tvárou a uložili ho nie do hrobu, ale jamy na obilie."

Monika Koleková, redaktorka: „Ležal presne tak, ako ho tam pochovali pred tisíckami rokov. No na kostre niečo nesedí."

Klaudia Daňová, archeologička, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Ženy boli uložené na ľavý bok, muži zvykli bývať uložení na pravý bok s tým, že to veľmi prísne dodržiavali aj u detí. On ležal na bruchu, tvárou dolu."

Monika Koleková: „To čo znamená, prečo to tak bolo? Tam spadol?"

Klaudia Daňová: „No to práve nevieme."

Monika Koleková: „Takmer nedotknutú ľudskú kostru vykopal tím archeológov na stavenisku Jaguaru pri Nitre. Na poli, kde dnes Briti stavajú automobilku, to pred 7500 rokmi vyzeralo úplne inak. Bolo tu niekoľko osád a v nich žili ľudia. Vek tejto kostry odhadujú na 3500 rokov a vedci sa domnievajú, že spod zeme vykopali šamana."

Klaudia Daňová: „Ich úlohou bolo čo ja viem nejaké neduhy liečiť, alebo odháňať nejaké katastrofy. Pod tvárou a vlastne okolo uší mal tieto drobné kostičky. Boli súčasťou buď toho šperku, ktorý bol na hrudi, alebo na tvári."

Monika Koleková: „Alebo nejakej masky."

Klaudia Daňová: „Alebo teda nejakej masky."

Michal Cheben, archeológ, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Usudzujeme, že to je práve muž na základe nadočnicových oblúkov. Antropológ všetko pourčuje, výšku, vek, defekty, ktoré mal, ale vieme, že bol tak ako pokrútený."

Monika Koleková: „Vedci teraz budú skúmať prečo nebol pochovaný v riadnom hrobe a obvyklým spôsobom.“

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, výskum, humanitné vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač