Chyby v eurofondových výzvach na vedu a výskum

13. 11. 2017

Najvyšší kontrolný úrad našiel takmer dve desiatky vážnych systémových chýb v sporných eurofondových výzvach MŠVVaŠ SR na vedu a výskum, pre ktoré prišiel o stoličku bývalý ministra školstva, nominant SNS Peter Plavčan.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(11. 11. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/7; Daniela Hajčáková, Kristína Juričková/Rado Tomeš)

Rado Tomeš, moderátor: „Najvyšší kontrolný úrad našiel takmer dve desiatky vážnych systémových chýb v sporných eurofondových výzvach ministerstva školstva na vedu a výskum, pre ktoré prišiel o stoličku ministra školstva nominant SNS Peter Plavčan. Ministerstvo ešte výsledky nedostalo, vyjadrí sa k nim na budúci týždeň."

Kristína Juričková, redaktorka: „Nedostatočné kontrolné mechanizmy, možnosť čerpania európskych peňazí aj pre neoprávnených žiadateľov, hodnotitelia projektov bez potrebnej kvalifikácie, či subjektívne hodnotiace kritériá. To je len niekoľko z chýb, ktoré našiel Najvyšší kontrolný úrad v troch výzvach na vedu a výskum. Ministerstvu školstva preto dáva 20 odporúčaní, ktorých splnenie skontroluje na budúci rok. Generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy."

Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ: „Musia byť nanovo nastavené kritériá, ktoré v čo najväčšej miere musia minimalizovať subjektívny pohľad na hodnotiacu tému alebo hodnotiaci okruh. Veľmi dôležité odporúčania naše smerujú k výberu hodnotiteľov a k definovaniu kritérií ako sa majú hodnotitelia pre tak dôležité témy vyberať."

Kristína Juričková: „NKÚ začal kontrolu výziev na vedu a výskum ešte pred vypuknutím kauzy v júli. Okrem Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktoré patrí pod ministerstvo kontroluje aj samotné ministerstvo. Výsledky podľa Ľubomíra Andrassyho bude mať asi o mesiac. Ministerka školstva Martina Lubyová sa ku kontrole a odporúčaniam NKÚ vyjadrí vo štvrtok. Katarína Hamerlová z komunikačného oddelenia."

Katarína Hamerlová, komunikačné oddelenie ministerstva školstva: „Ministerstva školstva nemá v tejto chvíli k dispozícii výsledky kontroly NKÚ, vyjadriť sa k nim bude môcť až po ich doručení a oboznámení sa s nimi."

Kristína Juričková: „Sporným prideľovaním eurofondov za takmer 600 miliónov eur sa zaoberá aj Národná kriminálna agentúra, ministerstvo financií a Európska komisia. Vo vlastnej kontrole pokračuje aj ministerstvo školstva. Čiastkové informácie z nej si pozrel opozičný poslanec SaS Branislav Gröhling."

Branislav Gröhling, poslanec NR SR (SaS): „Tam bolo 37 pochybení a z toho 34 bolo vysoko závažných, čo tiež svedčí o práci výskumnej agentúry.."

Kristína Juričková: „Závery kontrol podľa neho potvrdzujú také vážne chyby, že 300 miliónov z pozastavenej výzvy na podporu priemyselných centier už podľa neho Európska komisia Slovensku nepreplatí."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač