Dávky v hmotnej núdzi sa budú zvyšovať

07. 11. 2017

Po troch rokoch sa budú zvyšovať dávky v hmotnej núdzi a po ôsmich rokoch aj niektoré príspevky k nim. Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa by mali vzrásť od troch eur desať centov do desať eur osemdesiat centov.

 logo Televíznej stanice STV 1(03. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/27; Viktória Doričová, Rita Fleischmanová/ Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Po troch rokoch sa budú zvyšovať dávky v hmotnej núdzi a po ôsmich rokoch aj niektoré príspevky k nim. Sociologička nepovažuje navrhovaný nárast za významný, no napríklad pre rodiny s viac ako štyrmi deťmi môže zvýšenie príspevku znamenať mesačne dve teplé jedlá navyše. Ministerstvo práce začiatkom budúceho týždňa predstaví novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi sociálnym partnerom."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa by mali vzrásť od troch eur desať centov do desať eur osemdesiat centov. Sociologička tvrdí, že zvýšiť dávky bolo nevyhnutné, ich hodnota počas posledných rokov klesla."

Viktor Badzo, poberateľ dávok v hmotnej núdzi: „Nemám ani za byt zaplatiť poriadne, lebo deväťdesiatosem eur sa platí za nájom, no a šesťdesiat eur dostávam, neviem čo mám robiť. Dvadsať eur smetie a dvadsať euro voda. Čiže za dvadsať euro neviem žiť celý mesiac."

Zuzana Kusá, sociologička, SAV: „Z pohľadu životných potrieb a nejakého aj najskromnejšieho slušného života by bolo treba dávky zvýšiť viac. Moja vážna výhrada je, že sa nezvýšil príspevok na bývanie, ktorý neumožňuje zaistiť ani najzákladnejšie bytové potreby."

Rita Fleischmanová: „V septembri poberalo dávky v hmotnej núdzi takmer osemdesiatjedentisíc ľudí, štát im vyplatil viac ako trinásť a pol milióna eur. Najviac ľudí v hmotnej núdzi je v okrese Rimavská Sobota a Trebišov. Zákon prichádza s novinkou, podľa ktorej nárok na pomoc v hmotnej núdzi stratí domácnosť, ak sa jeden z jej členov dlhšie ako mesiac zdržiava v cudzine."

Zuzana Kusá: „Za týmto odchodom do cudziny môže byť aj potreba určitej rodinnej solidarity, pomoci v zahranič... žijúcim príbuzným a je priam ako neľudské trestať zostávajúcich členov rodiny odňatím tej základnej existenčnej zábezpeky."

Michal Stuška, hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Je to z toho dôvodu, že stále častejšie sa stáva, že rodina v hmotnej núdzi vyšle jedného dospelého člena za prácou do zahraničia a keďže štát, úrad práce nemá možnosť kontrolovať častokrát čierny zárobok, ktorý takto vznikne, tak tým spôsobom dochádza k neefektívnemu vynakladaniu týchto štátnych rozpočtových prostriedkov."

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo práce chce nielen prilepšiť odkázaným ľuďom, ale zároveň ich aj finančne motivovať, aby si aspoň jeden z rodiny našiel prácu. K zárobku dostane aktivačný príspevok."

Michal Stuška: „Zvyšujeme možnosť poberať ten vyšší aktivačný príspevok až na dvojnásobnej úrovni, to znamená stodvadsaťšesť euro mesačne popri zárobku minimálne na úrovni minimálnej mzdy."

Rita Fleischmanová: „Zvýšenie dávok by mali rodiny v hmotnej núdzi prvýkrát pocítiť v polovici budúceho roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač