Homeopatiká podľa vedcov nefungujú

02. 11. 2017

Stanovisko k homeopatikám vypracovali vedci z Poradného výboru Európskych akadémií vied, ktorého súčasťou je aj Slovensko. Homeopatiká vstupujú na náš trh zjednodušeným registračným postupom, čiže nemusia spĺňať prísne kritériá, tak ako sa to vyžaduje pri štandardných liekoch.

Televízna stanica STV 1 - logo(01. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/29; Iveta Gombošová,  Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Homeopatiká podľa vedcov neúčinkujú a majú len placebo efekt, navyše môžu byť škodlivé pri diagnózach, ktoré si vyžadujú liečbu klasickými preparátmi. Komora homeopatikov so závermi nesúhlasí, opiera sa o svoje štúdie aj o príbehy vyliečených ľudí. Homeopatiká, ako alternatívna liečba, sú na Slovensku dostupné takmer v každej lekárni."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Stanovisko k homeopatikám vypracovali vedci z poradného výboru Európskych akadémií vied. Pracujú s množstvom databáz, robia analýzy štúdií a ich výsledky sa považujú za relevantné. Súčasťou tohto výboru je aj Slovensko."

Michal Dubovický, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV: „Stotožňujeme sa s tým, že doposiaľ neexistujú dôkazy o účinnosti homeopatík a hlavný účinok homeopatík možno považovať za placebo účinok."

Iveta Gombošová: „Placebo je účinok neúčinnej látky, ktorá sa podobá na účinnú látku. Človek vnútorne verí, že funguje, a preto sa po užití látky môže cítiť lepšie. Homeopatikum môže pomáhať napríklad pri ľahších formách depresie, pri vážnejších diagnózach však môže podľa vedcov uškodiť."

Michal Dubovický: „Škodlivé nie v tom zmysle, že by poškodili organizmus, ale z toho hľadiska, že človek môže v prípade niektorých závažných smrteľných ochorení používať homeopatikum a tým oddiali povedzme tú tradičnú konzervatívnu liečbu a tým môže ohroziť svoj život."

Iveta Gombošová: „Slovenská komora homeopatov argumentuje inými štúdiami, podľa ktorých je homeopatia účinná."

Dagmar Ferencziová, podpredsedníčka Slovenskej komory homeopatov: „Je zaujímavá štúdia leptospirózy na Kube, kde sú jasne ukázané účinky homeopatie nad úroveň placeba. A sú to skúsenosti z praxe, čiže všetci tí pacienti, ktorí majú pozitívnu skúsenosť s homeopatiou, vám povedia, že homeopatia funguje."

Iveta Gombošová: „Homeopatiká vstupujú na náš trh zjednodušeným registračným postupom, čiže nemusia spĺňať prísne kritériá, ako sú napríklad klinické skúšania tak, ako sa to vyžaduje pri štandardných liekoch."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač