Košické politologické dialógy: Kam kráčaš demokracia

24. 11. 2017

Už každoročne organizuje Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vedeckú konferenciu pod názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš demokracia. Tá je určená nielen odbornej, ale i širokej verejnosti.

logo Rádio Košice(23. 11. 2017; Rozhlasová stanica Košice; Správy; 13.00; por. 4/5; R / ‑)

Redaktor: „Už každoročne organizuje Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vedeckú konferenciu pod názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš demokracia. Tá je určená nielen odbornej, ale i širokej verejnosti."

Respondenti: „Táto konferencia prináša priestor pre dialógy s odborníkmi a prináša pohľad na dané témy z rôznych pohľadov, či už z filozofického, politologického, alebo sociologického hľadiska."

„Pre študentov je to veľmi dobrá skúsenosť hlavne preto, aby mohli načerpať nové vízie toho, ako to vidia ľudia, ktorí už sú v praxi nejaký ten čas."

„Je potrebné, aby katedra vytvárala takýto priestor, kde sa študenti môžu vzdelávať aj mimo predmetov. Sú to pohľady ľudí, ktorí sa na katedre nie bežne vyskytujú, takže rozhodne je to len a len prospešné."

Redaktor: „Nosnou témou už v poradí siedmeho ročníka je občianska spoločnosť. Svoje akademické, aj praktické skúsenosti prídu odprezentovať domáci, ale i zahraniční odborníci z rôznych oblastí. Z Katedry politológie UPJŠ pokračuje Renáta Bzdilová."

Renáta Bzdilová, Katedra politológie UPJŠ v Košiciach: „Do budúcnosti chceme pokračovať o vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia podľa nášho názoru bez zapojenia ľudí vôbec nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor na výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možností na vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú i laickú verejnosť."

Redaktor: „Konferencia prebieha dnes a zajtra v priestoroch historickej auly a vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Keywords:
Political Sciences

Areas:
Social Sciences

Print