Martinská deklarácia má 99 rokov

02. 11. 2017

Pred deväťdesiat deviatimi rokmi prijala Slovenská národná strana deklaráciu slovenského národa. Takzvanou Martinskou deklaráciou sa Slovenská politická špička prihlásila k spoločnému štátu s Čechmi a odmietla rakúsko-uhorskú monarchiu. Stala sa jedným zo základných dokumentov novo vznikajúcej Československej republiky. Slováci v nej žiadali aj okamžité ukončenie prvej svetovej vojny, tá sa skončila o dvanásť dní.

logo Televíznej stanice STV 1(30. 10. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/28; Elena Senková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Pred deväťdesiatimi deviatimi rokmi prijala slovenská Národná rada deklaráciu slovenského národa. Takzvanou Martinskou deklaráciou sa slovenská politická špička prihlásila k spoločnému štátu s Čechmi a odmietla rakúsko-uhorskú monarchiu. Stala sa jedným zo základných dokumentov novovznikajúcej Československej republiky."

Elena Senková, redaktor: „Slováci patria do jednotného česko-slovenského národa a žiadajú preň nezávislosť. Tiež žiadajú okamžitý mier a medzinárodné právne záruky, že už nebude ďalšia vojna. Text deklarácie vypracoval Samuel Zoch."

Dušan Kováč, historik, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Slovenská reprezentácia bez nejakého nátlaku dobrovoľne sa zišla a povedala  –  my chceme preč z Uhorska a chceme vytvoriť jeden spoločný štát s Čechmi. To je dokument, ktorý skutočne má historický význam."

Miroslav Pekník, politológ, Ústav politických vied SAV: „Slovenskí politici nevedeli, čo sa udialo v Prahe dva dni predtým, keďže bolo informačné embargo. Deklaráciu slovenského národa alebo jednoduchšie povedané Martinskú deklaráciu považujeme za štátoprávny akt samostatný slovenskej politiky, na ktorom sa zhodli všetky politické subjekty a politické prúdy."

Elena Senková: „V Turčianskom Svätom Martine sa zišlo vyše dvesto rekreantov, zasadnutie sledovali aj uhorskí žandári."

Dušan Kováč: „Martinská deklarácia ona bola vyžiadaná zo zahraničia od Masaryka, Štefánika a Beneša, pretože veľmoci dohody začínali uznávať Československo ako samostatný štát, ale stále sa pýtali tých v zahraničí - no dobre a čo ľudia doma, sú za vami?"

Elena Senková: „Novovznikajúca Československá republika sa mohla oprieť aj o československé vojsko, ktoré existovalo skôr ako samotná republika. Československé légie bojovali v Rusku, Francúzsku a Taliansku."

Vladimír Goněc, politológ, Ústav politických vied SAV: „Slovenský rozmer československých légií je veľmi veľmi podceňovaný. Nejde iba o Štefánika, ide napríklad o Ivana Markoviča, ako o ďalšieho veľmi významného spoluorganizátora československých légií. Janko Jesenský, Bohdan Pavlů a tak ďalej a tak ďalej."

Elena Senková: „Výročie Martinskej deklarácie si Slovenská republika pripomína ako pamätný deň od roku 1993."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač