Matica slovenská má nového predsedu

13. 11. 2017

Po siedmich rokoch nahradí Mariána Tkáča, doterajšieho predsedu Matice slovenskej, Marián Gešper. Novozvolený predseda bude historicky najmladší. Namiesto kontroverzných tém sa chce zamerať na preverené udalosti slovenskej histórie, ale aj na kultúru a folklór.

logo Televíznej stanice STV 1(11. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/24; Ľubomír Bajaník /Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Maticu slovenskú bude viesť Marián Gešper. Po siedmich rokoch nahradí doterajšieho predsedu Mariána Tkáča. Novozvolený predseda bude historicky najmladší. Namiesto kontroverzných tém sa chce zamerať na preverené udalosti slovenskej histórie, ale aj na kultúru a folklór. Marián Tkáč už po dvoch funkčných obdobiach kandidovať nemohol."

Milan Velecký, redaktor: „Marián Gešper získal viac ako 2 tretiny 258 hlasov valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktoré bolo v Liptovskom Mikuláši. Jediný protikandidát, spisovateľ Roman Michelko ich získal 127. Podľa bývalého predsedu Matice Mariána Tkáča sa jej meno za posledných 7 rokov zlepšilo, a to napriek tomu, že ju tento rok kritizoval aj minister kultúry za krátky videofilm Bez 14. marca, ktorý relativizoval zodpovednosť vojnového Slovenského štátu za osud židovských spoluobčanov."

Marián Tkáč, bývalý predseda Matice slovenskej: „Táto chyba nebola chybou, pretože my sme povinní otvárať témy, Matica vždy otvárala témy a Matica teraz musí byť pri tom aby sme pokojne, dôstojne a spravodlivo hodnotili aj tie zložité úseky našich dejín."

Milan Velecký: „Novozvolený predseda však v tom vidí riziko neprimeraného zjednodušovania zložitých historických udalostí."

Marián Gešper, nový predseda Matice slovenskej: „Matica slovenská nie jei pre kontroverzné témy, Matica slovenská je národno‑kultúrna inštitúcia, ktorá sa musí zobrať preverenými osobnosťami, preverených historickými udalosťami."

Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej: „Matica v prípade roka Ľudovíta Štúra alebo roka Vajanského či Hurbana urobila toľko podujatí ako nijaká iná inštitúcia na Slovensku, to je jedna z úloh aj pre Maticu v novom vedení. Venovať sa naplno našim osobnostiam, propagácii ich odkazu a robiť to modernými spôsobmi."

Milan Velecký: „Podľa správcu Matice stojí táto inštitúcia na rázcestí a mala by byť vedeckou a kultúrnou ustanovizňou bez väzby na politické strany."

Maroš Smolec, spráca Matice slovenskej: „Z hľadiska vedy tu máme hlavne historiografiu, v ktorej sme veľmi, by som povedal, zaujímaví pre aj Slovenskú akadémiu vied a z hľadiska kultúry je to podpora miestnych regionálnych kultúrnych združení a hlavne folklóru."

Marián Gešper: „Matica slovenská v súčasnosti stále združuje 490 miestnych odborov, 240 folklórnych dá sa povedať a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať, lebo to je naša výkladná skriňa."

Milan Velecký: „37‑ročný advokát z Vranova nad Topľou Marián Gešper je doteraz najmladším predsedom tejto národnej a kultúrnej ustanovizne so sídlom v Martine."

 

 

Kľúčové slová:
vedy o kultúre a umení

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač