Mnohé baktérie odolávajú liečbe

14. 11. 2017

Povedomie o antibiotikách za posledné tri roky sa veľmi zlepšilo, čoho dôkazom sú výsledky takého špeciálneho barometrového prieskumu v Európskej únii, kde sme dosiahli desiate miesto. Napriek tomu sa odolnosť baktérií proti antibiotikám zvyšuje a to hlavne v nemocničnom prostredí.

Televízna stanica STV 1 - logo(13. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Ranné správy; 07.30; por. 5/14; Iveta Gombošová, Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: „Účinnosť antibiotík neustále klesá. Mnohé kmene baktérií sa totiž stali rezistentnými. Pacientska organizácia sa obáva, že Slovensko nezvládne liečbu infekcií, ktoré môžeme chytiť aj napríklad v nemocnici. Ako sa k tomuto problému postaviť, to povie reportérka Iveta Gombošová."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Dobré ráno. V prvom rade tie nozokomiálne nákazy, alebo nemocničné infekcie nemocnice samotné nevykazujú, a to je teda problém, pretože my sa tu oficiálne tvárime, že nozokomiálne nemocničné infekcie neexistujú, lenže ľudia sú chorí. Tie nemocničné infekcie dostanú z externého prostredia vždy teda od iného pacienta, alebo teda od návštevy, ktorá príde za chorým, ale takisto aj zo zdravotníckej techniky, z personálu atď. Čiže nemocnice zo zákona majú povinnosť vykazovať tieto nemocničné nákazy, lenže to nerobia, pretože svedčí to trošku o tom, v akom stave tá nemocnica je a nemocnice sa často za to aj hanbia, neexistuje kontrolný mechanizmus. Lenže my keď nebudeme vedieť v skutočnosti, do akej miery tie nákazy sú, nebudeme vedieť proti nim ani bojovať. Oni sa štandardne liečia antibiotikami a práve tu tiež je problém, pretože tých kmeňov je čoraz viac a stále nastupujú proti nim účinné antibiotiká, lenže ono sa to časom stiera a nie sú už také účinné, ako by mali byť. O tomto sa aj rozprávala s riaditeľkou Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied a ona nám odpovedala aj na otázku, prečo teda by sme mali celosvetovo znižovať užívanie antibiotík."

Tatiana Betáková, Virologický ústav SAV: „Momentálne už máme rezistentné kmene baktérií a tieto sa šíria čoraz častejšie. Napríklad určite už viete, na tuberkulózu už vlastne ani nemáme antibiotiká, aj keď sa používa zmes 23 antibiotík, podobne aj tieto už prestávajú byť účinné. Akonáhle sa príde na trh s novým antibiotikom, do 23 dní, alebo aj skôr máme okamžite vyvinuté rezistentné kmene. Čiže hrozí nám, že za nejaký čas už naozaj nebudeme mať čím liečiť bakteriálne infekcie, a preto treba veľmi rozumne a veľmi si zvážiť, že kedy a ako užívať antibiotiká, lebo hrozí, že naozaj o nejaký čas budeme mať všetky bakteriálne kmene rezistentné a nebudeme mať antibiotiká."

(13. 11. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 9/15; Iveta Gombošová, Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka: „Odhaduje sa, že do roku 2050 zomrie až desať miliónov ľudí na bakteriálne infekcie, je to viac úmrtí ako na onkologické ochorenia. Celosvetovým problémom je, že sa objavujú stále nové kmene baktérií, ktoré sú odolné proti antibiotikám. Zabrániť tomu môžeme znižovaním spotreby antibiotík, ale aj prevenciou v nemocniciach."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Antibiotiká zaberajú len na bakteriálne ochorenia, nepomáhajú napríklad pri vírusovej chrípke, no pacienti často tlačia na lekárov, aby im tieto lieky predpísali. Nadmerným užívaním antibiotík však vzniká rezistencia. To znamená, že baktérie si našli cestu, ako odolávať liečbe. Ide o problém, ktorý rieši celá Európa."

Radoslav Herda, OZ Slovenský pacient: „Povedomie o antibiotikách za posledné tri roky sa veľmi zlepšilo, čoho dôkazom sú výsledky takého špeciálneho barometrového prieskumu v Európskej únii, kde sme dosiahli desiate miesto."

Iveta Gombošová: „Napriek tomu sa odolnosť baktérií proti antibiotikám zvyšuje a to hlavne v nemocničnom prostredí."

Pavol Jarčuška, ústredná komisia pre antiinfekčnú liečbu, MZ SR: „Tie baktérie sa prenášajú v tých uzavretých priestoroch, ktoré nie sú dobre kontrolované veľmi intenzívne, čiže z toho nám vyplýva, že musíme mať lepšiu kontrolu nad ich prenosom, čo nejakým spôsobom je úloha pre lepšie budovanie oddelení, pracovísk nemocničnej epidemiológie a hygieny."

Iveta Gombošová: „Odolnosti baktérií proti antibiotikám treba podľa odborníkov venovať zvýšenú pozornosť, inak na infekcie budeme zomierať častejšie ako na onkologické ochorenia."

Tatiana Betáková, Virologický ústav SAV: „No momentálne už máme rezistentné kmene baktérií a tieto sa šíria čoraz častejšie. Akonáhle sa príde na trh s novým antibiotikom, do dvadsaťtri dní alebo aj skôr máme okamžite vyvinuté rezistentné kmene. Čiže hrozí nám, že za nejaký čas už naozaj nebudeme mať čím liečiť bakteriálne infekcie."

Iveta Gombošová: „Ministerstvo zdravotníctva pripravuje národný akčný plán kontroly infekčných ochorení a tiež plán na zabránenie antibakteriálnej rezistencii. Pomôcť majú aj nové diagnosticko-terapeutické štandardy, ktorými sa budú riadiť lekári pri predpisovaní antibiotík."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, zdravotné vedy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač