Nové centrum informačných technológií v Košiciach

28. 11. 2017

Centrum informačných technológií v Košiciach otvára americko-nemecká spoločnosť, ktorá plánuje v priebehu dvoch rokov zamestnať do päťsto ľudí. Firma IT Valley chce rozbehnúť aj spoluprácu so strednými a vysokými školami v regióne. Spoločnosť pôsobí v 130  krajinách. Každodenne sprostredkúva milióny transakcií v oblasti bankovníctva a maloobchodu.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(27. 11. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 14/15; Lenka Bodová, Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „V Košiciach vzniká nové centrum informačných technológií. Otvára ho americko-nemecká spoločnosť, ktorá plánuje v priebehu dvoch rokov zamestnať do päťsto ľudí. Firma chce rozbehnúť aj spoluprácu so strednými a vysokými školami v regióne."

Lenka Bodová: „Centrum v Košiciach je jedným zo štyroch, ktoré má spoločnosť po celom svete. Otvorili ho druhého novembra a zatiaľ spoločnosť zamestnala tridsaťpäť ľudí. V priebehu dvoch rokov chce zamestnať viac ako štyristo IT-čkárov, ktorí budú spravovať softvér. Vysvetľuje výkonný riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay."

Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley: „Každý dnes si vyberá peniaze z bankomatu a keď príde k tomu bankomatu, tak vidí, že tam beží nejaký systém, ktorý mu umožňuje si tie peniaze vybrať. Takže aj z Košíc sa bude takáto správa takýchto softvérov diať."

Lenka Bodová: „Košice si spoločnosť nevybrala náhodou. Jej viceprezident Olaf Hayden tvrdí, že v meste je atraktívne IT prostredie a vysokokvalifikovaní špecialisti. Nezáujmu o voľné pracovné miesta sa nebojí.

Olaf Hayden, viceprezident spoločnosti: „Je tu rozbehnutá výborná spolupráca medzi školami a firmami. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sem prišli."

Lenka Bodová: „Úzku spoluprácu, ktorú chce firma rozbehnúť so školami, hodnotí pozitívne aj prorektor pre vzdelávanie z Košickej technickej univerzity Ervin Lumnitzer. Tvrdí, že na univerzite je veľký záujem predovšetkým o IT odbory."

Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie TU Košice: „My vieme aktívne vstúpiť do toho procesu, vieme sa prispôsobiť, vieme pružne zareagovať a modifikovať napríklad profil absolventov na konkrétne požiadavky tohto investora."

Lenka Bodová: „Spoločnosť pôsobí v sto tridsiatich krajinách a zamestnáva takmer dvadsaťštyritisíc ľudí. Každodenne sprostredkúva milióny transakcií v oblasti bankovníctva a maloobchodu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač