Petržalská superškola motivuje deti k záujmu o vedu

22. 11. 2017

V poradí už 4. ročník projektu Petržalská superškola prináša šesť odborných prednášok v Dome kultúry Zrkadlový háj, vďaka ktorým sa žiaci petržalských základných škôl dostanú k najnovším veľakrát ešte nepublikovaným vedeckým poznatkom z rôznych vedných odborov. Umožní im to nielen sa lepšie zorientovať v pretlaku dostupných informácií, ale aj pri výbere budúceho povolania.

logo Televíznej stanice Bratislava(16. 11. 2017; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 1/5; Gabi Halmová/Cyril Žolnír)

Cyril Žolnír, moderátor: „Veda nie je nuda. O tom sa snažia petržalských žiakov presvedčiť organizátori Petržalskej superškoly. Ich cieľom je prilákať ich k záujmu o technické predmety."

Gabi Halmová, redaktorka: „4. ročník projektu Petržalská superškola prináša šesť odborných prednášok v Dome kultúry Zrkadlový háj, vďaka ktorým sa žiaci petržalských základných škôl dostanú k najnovším veľakrát ešte nepublikovaným vedeckým poznatkom z rôznych vedných odborov. Umožní im to nielen sa lepšie zorientovať v pretlaku dostupných informácií, ale aj pri výbere budúceho povolania."

Pavol Siman, podpredseda SAV: „Prišiel som sem preto, aby som s pánom starostom Bajanom podpísal memorandum, ktoré spúšťa ďalší ročník Petržalskej superškoly, ktorá je určená na to, aby vedecké poznatky, ktoré Slovenská akadémia vied dáva, sa transformovali alebo pretavili aj do poznatkov, ktoré získavajú naše deti ako nositelia našej budúcnosti, aby sa zorientovali ako funguje Zem, ako funguje ľudské telo, ako sa zúročujú poznatky v astronómii, chémii, vo fyzike, ako funguje ľudský mozog, a tak ďalej, a tak ďalej."

Vladimír Bajan, starosta Petržalky: „Ja som veľmi rád, že tento projekt vznikol pred piatimi rokmi, je života schopný. Vlastne ukazuje vedu tak z mäsa a kostí, takú uchopiteľnú, aby si aj deti na základných školách vedeli predstaviť, čo si pod tým ktorým odborným, vedeckým názorom treba predstaviť. Je o to obrovský záujem medzi deckami a ja som veľmi rád, že Slovenská akadémia vied sem poslala špičkových odborníkov, ktorí vedia priblížiť vedu naozaj rétorike a mentalite našich detí zo základných škôl. Takže to je pre mňa veľká vec a samozrejme človek sa veľa naučí."

Gabi Halmová: „Petržalským siedmakom sa predstavil Ján Baláž z oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Od svojho zloženia v roku 1969 a oddelenie podieľalo na mnohých kozmických družicových experimentoch."

Ján Baláž, vedecký pracovník SAV: „Ja by som rád deti zaujal prednáškou o sonde Rosetta, ktorá uskutočnila historicky prvé pristátie na kométe."

Gabi Halmová: „Myslíte si, že v dnešnej dobe majú deti o kozmonautiku a astronautiku záujem?"

Ján Baláž: „Tak verím tomu. Ja v ich veku som ho určite mal a myslím si, že tieto deti majú tak isto záujem o tieto disciplíny."

Pavol Siman: „Myslím si, ak si zoberieme, aký sme boli my, myslí si, že deti pri súčasných možnostiach, aké majú, majú o vedu záujem a veľký záujem. Odráža sa to na každej takejto akcii akou Superškola je, akou sú Noci výskumníkov. Deti sú veľmi vnímavé a pri súčasných možnostiach modernej techniky majú prístup k informáciám a vedia ich dokonca aj vyhodnotiť."

Gabi Halmová: „Po prednáške nastal čas na otázky a hoci sme si mysleli, že deti sa až tak veľmi pýtať nebudú, mýlili sme sa."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač